Дигитална форензика

ID: 3654
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи:
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студенти докторских студија упознају са научним методама за идентификацију, прикупљање и анализу података немењајући оргиналне доказе и ланац надлежности у процесу утврђивања потенцијалних дигиталних доказа. Такође, студенти ће се упознати са процесима прикупљања, очувања, анализом и презентовањем дигиталних доказа, као и са одговарајућим форензичким алатима.

исход

Способност да се бави научно истразивачким радом. Способност да студент формира и приреди научне публикације. Способност да организује и прати научне пројекте. Студенти ће се фокусирати на научној примени дигиталне форензике.

садржај теоријске наставе

1. Појам и развој дигиталне форензике. Класификација форензичких алата 2. Анализа форензичких алата према имплементацији и области употребе. 3. Анализа форензичких алата према коду и рачунарској платформи. 4. Анализа форензичких алата који се користе у различитим фазама форензичке истраге. 5. Форензички алати који анализирају хардвер. 6. Форензички алати који анализирају програме и код. 7. Форензички алати који анализирају оперативне системе и мреже.

садржај практичне наставе

Studenti će biti upoznati sa nizom forenzičkih alata koji će biti primenjeni u više studija slučaja. Prva studija slučaja je povezana sa analizom hardvera i vraćanju podataka sa oštećenog hardvera. Druga studija slučaja je povezana sa praćenjem rada operativnih sistemima.

услов похађања

Nema.

ресурси

Svi neophodni programi se mogu naći pod GNU licencom.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 12

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература