Експериментална аеродинамика

ID: 3657
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи:
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Циљ курса је да студенти науче како да планирају, воде и обрађује податке на основу тестирања у аеротунелу. Студент треба да развије боље разумевање основних физичких феномена и њихов утицај на перформансе ваздухоплова. Такође овај курс пружа студентима прилику да посматрају из прве руке аеродинамичке феномене који су изучавани у претходним курсевима; Упознавање студената са практичним елементима за експерименталну аеродинамику и развијање апресијације за то како се аеродинамички подаци добијени мерењем захтевају и примењују;

исход

Способност да се бави научно истраживачким радом. Способност да студент формира и приреди научне публикације. Способност да организује и прати научне пројекте. Пружа студентима могућност примене савремених инструмената и техника мерења за добијање аеродинамичких података и разумевања инхерентних ограничења сваке технике; Постају вешти у процени експерименталне несигурности; Научи студенте да критички анализирају резултате својих експеримената и представе их у сажетој и логичкој форми, како писмено тако и усмено; Поређења између експерименталних и резултата добијених применом рачунара се користе да студент стекне искуство да одлучи који тип истраживања је најпогоднији за експериментални приступ. Стицање искуства у коришћењу микропроцесора за експерименталне примене.

садржај теоријске наставе

1.Увод 2.Аеродинамичко испитивање објеката 3.Аквизиција података 4.Аеродинамичке технике мерења 5.Мерење силе и момента 6.Мерење притиска 7.Мерење температуре 8.Мерење брзине a) Hot-wire Anemometry b) Laser Doppler Velocimetry (LDV) c) Particle Image Velocimetry (PIV) 9.Мерење граничног слоја 10.Визуализација струјања 11.Аеротунелска корекција 12.Друге технике мерења

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе прате теоријску наставу. Засноване су на неколико пројеката. Сваки пројекат је инициран на предавању на тему сваког пројекта. Студенти у малим групама праве почетне процене и планирају тест у аеротунелу. Затим следи стварно тестирање у аеротунелу које се изводи у малим групама. Коначно, у компјутерској лабораторији се прикупљају, анализирају и обрађују подаци теста.

услов похађања

Нема услова похађања.

ресурси

Лаборатoрија за Аеротехнику Аеротунел Hot-wire Anemometry Laser Doppler Velocimetry (LDV) Particle Image Velocimetry (PIV) Лабораторија за информационе технологије

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 11

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Experimental Fluid Mechanics, P. Bradshaw, Pergamon Press, 1970; Fluid Mechanics Measurements, R.J. Goldstein (Ed.), Taylor Francis, Washington, 1996. TA357.F684.; Handbook of Flow Visualization, W-J Yang, 2nd edition, Taylor and Francis, 2001; Low-Speed Wind Tunnel Testing, Rae, W. and Pope, A.; Handbook of Experimental Fluid Mechanics, Tropea, Cameron; Yarin, Alexander L.;Foss, John F. Springer, 2007.;