Поузданост возила

ID: 3662
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи:
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Развој способности решавања проблема поузданости возила, инжењерства поузданости возила, разумевање отказа и анализе појаве могућих отказа на возилу, примену техника моделирања и развоја предиктивних модела појаве отказа.

исход

Способност инжењерстав система возила у погледу поузданости, развој предиктивних модела поузданости система и возила као целине и анализе могућих отказа система на возилу.

садржај теоријске наставе

1. Концпет поузданости возила. 2. Анализа врсте, механизама и ефеката отказа. 3. Инжењерство поузданости. 4. Пројектовање поузданости. 5. Моделирање поузданости. 6. Технике оцене поузданости.

садржај практичне наставе

услов похађања

Нема услова

ресурси

K. Kapur, M. Pecht, Reliability Engineering, john Wiley & Sons, Inc. 2014.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература