Мастер рад - одбрана

ID: 9029
врста предмета: завршни предмет/дипломски рад
носилац предмета: .
извођачи:
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 3
облик завршног испита: усмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

У оквиру предмета Мастер рад - одбрана студент стиче искуство за писање радова и способност да резултате самосталног рада јавно презентује, као и да изнесе ставове на питања у вези теме рада.

исход

По успешној одбрани Мастер рада, студенти би требало да буду оспособљени да писмено и усмено презентују резултате свог рада.

садржај теоријске наставе

-

садржај практичне наставе

На основу техничких извештаја креираних у оквиру Мастер рад – истраживање и израда, студент у договору са ментором сачињава Мастер рад у писаној форми у складу са предвиђеним стандардима Факултета. Студент припрема и јавно брани писани Мастер рад у договору са ментором.

услов похађања

положен предмет Мастер рад – истраживање и израда

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 15

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Biggam, J., (2015), Succeeding with your master's dissertation: a step-by-step handbook, McGraw-Hill Education; Lazaros, E., & Flowers, J., (2014), Keys to succeeding in a master's program: advice from technology education graduate advisors/faculty, Technology and Engineering Teacher, 73 (5), 34; Srihari, K., Sammakia, B.G., (2002), Industry - University partnership in graduate research and education, Proceedings - Electronic Components and Technology Conference, pp. 768-771.;