Миодраг М. Спалевић

др Миодраг М. Спалевић, редовни професор
катедра за математику
кабинет: 440
мејл адреса: mspalevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 334; директан 3302-334

термини за пријем студената

Уторак 12.45-14.00; Петак 12:45-13:30 (кабинет 440)

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Природно-математички факултет у Крагујевцу, дипл. мат. 1986. Филозофски факултет у Нишу, мр, 1994. Природно-математички факултет у Крагујевцу, др, 1997.

публикације, признања, награде

Преко 50 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, 2 уџбеникa, збирка задатака. [Детаљнији CV можете наћи на мом Dropbox-у, тј. на Web адреси: https://www.dropbox.com/s/w5l7xbbxjhvv8k8/CV%20Miodrag%20Spalevic.pdf?dl=0.]

чланства у научним и стручним организацијама

ДМС (Друштво математичара Србије)