Миодраг М. Спалевић

др Миодраг М. Спалевић, редовни професор
катедра за математику
кабинет: 440
мејл адреса: mspalevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 334; директан 3302-334

термини за пријем студената

Понедељак 12.30; Уторак 12:45 (кабинет 440).

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Природно-математички факултет у Крагујевцу, дипл. мат. 1986. Филозофски факултет у Нишу, мр, 1994. Природно-математички факултет у Крагујевцу, др, 1997.

публикације, признања, награде

Преко 80 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, 4 уџбеникa, збирка задатака. URL: https://drive.google.com/file/d/1srELABuMlBs7gJsIOIJYFF8HGhidB9l6/view?usp=sharing

чланства у научним и стручним организацијама

ДМС (Друштво математичара Србије)