Миодраг М. Спалевић

др Миодраг М. Спалевић, редовни професор
катедра за математику
кабинет: 440
мејл адреса: mspalevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 334; директан 3302-334

термини за пријем студената

Понедељак 11.30-13.00; Уторак 12:45-14:00 (кабинет 440). Најавити долазак мејлом бар један дан унапред.

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Природно-математички факултет у Крагујевцу, дипл. мат. 1986. Филозофски факултет у Нишу, мр, 1994. Природно-математички факултет у Крагујевцу, др, 1997.

публикације, признања, награде

Преко 60 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, 4 уџбеникa, збирка задатака. Детаљнији CV можете наћи на мом Dropbox-у, тј. на Web адреси [Detailed CV can be found on]: https://www.dropbox.com/s/25ms5emto4t6xcv/CV%20Miodrag%20Spalevic.pdf?dl=0

чланства у научним и стручним организацијама

ДМС (Друштво математичара Србије)