Огњен С. Стаменковић

мастер маш. инж. Огњен С. Стаменковић, асистент
Катедра за термотехнику
Кабинет:
Мејл адреса: ostamenkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Четвртак, 13:00 - 14:00

Предмети

Истраживачка област

Термотехника

Образовање, стручна спрема

Основне Академске студије (ОАС) - Машински факултет Универзитета у Београду, 2011. год. Мастер Академске студије (МАС) - Машински факултет Универзитета у Београду, 2013. год.

Публикације, признања, награде

- III место на ASHRAE студентском такмичењу у ISBD (Integrated Sustainable Building Design) категорији, 2012. год.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stamenković Ognjen, Stupar Goran, Tucaković Dragan (2022). ASSESSING THE IMPACT OF SPECIFIC WEIGHT OF DIFFERENT-SIZED PARTICLES ON OPERATIONAL PERFORMANCE OF COAL PREPARATION PLANT, Thermal Science, 27.
Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia, 10.2298/TSCI2301103S, M22.

Stupar Goran, Tucaković Dragan, Stamenković Ognjen, Petrović Luka, Vujičić Borivoje, Novaković Žarko, Milanović Željko (2022). POSSIBILITIES OF STEAM BOILER PROCESS OPTIMIZATION IN THE TPP UGLJEVIK, Thermal Science, 27, 133-149.
Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia, 10.2298/TSCI2301133S, M22.

Радови у часописима ван SCI листе

Stamenković Ognjen, Stupar Goran, Tucaković Dragan, Bošković Bojan M. (2022). Detekcija uzroka pucanja cevi na zagrejaču vode procesnog CO parnog kotla, Tehnika, 77(1), 55-69.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2201055S, M51.

Радови са конференција

Stamenković Ognjen, Stupar Goran, Tucaković Dragan (2022). Modeling Milling and Drying Process of Raw Coal in Fan Mill – Part 1: Characterization of Coal Particles Movement in Fan Mill Impeller, Book of Abstracts of 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 2706-3690, M33.

Stupar Goran, Tucaković Dragan, Stamenković Ognjen, Petrović Luka, Vujičić Borivoje, Novaković Žarko, Milanović Željko (2021). ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ПРОМЕНЕ СИСТЕМА САГОРЕВАЊА НА ПРОЦЕСЕ У ПАРНОМ КОТЛУ У TE УГЉЕВИК, Proceedings of Power Plants 2021.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Stupar Goran, Tucaković Dragan, Stamenković Ognjen, Stevanović Slobodan (2021). АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПРИМАРНОГ РЕШЕЊА РЕДУКЦИЈЕ NOx НА ПРОЦЕСЕ У ПАРНОМ КОТЛУ К-3 У TE-TO НОВИ САД, Proceedings of Power Plants 2021.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Stamenković Ognjen, Živanović Titoslav, Tucaković Dragan, Stupar Goran (2018). NUMERIČKA SIMULACIJA KRETANJA ČESTICA UGLJENOG PRAHA PRILIKOM NAPUŠTANJA MLINSKOG SEPARATORA KROZ KANAL AEROSMEŠE, Full Papers Proceedings of Power Plants 2018.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-029-6, M33.

Stamenković Ognjen, Živanović Titoslav, Tucaković Dragan, Stupar Goran (2016). 3-D NUMERICAL SIMULATION OF TWO-PHASE FLOW DURING SEPARATION PROCESS OF COAL POWDER IN MILL INERTIAL SEPARATOR, Proceedings of Power Plants 2016.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISSN: 978-86-7877-027-2, M33.

Stupar Goran, Tucaković Dragan, Živanović Titoslav, Belošević Srđan V., Stamenković Ognjen (2016). IMPACT ANALYSIS OF PRIMARY MEASURES REDUCTION OF NOX PROCESSES IN ENERGY STEAM BOILER OF UNIT B1 TPP KOSTOLAC, Proceedings of Power Plants 2016.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-027-2, M33.