Александра М. Арсић

мастер маш. инж. Александра М. Арсић, асистент
катедра за механизацију
кабинет:
мејл адреса: aarsic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама