Богдан А. Ристић

мастер маш. инж. Богдан А. Ристић, асистент
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет:
мејл адреса: bristic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

понедељком од 14 до 15 часова и по договору

предмети

истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи, примењена механика флуида, турбомашине, хидрауличне турбине

образовање, стручна спрема

2019 - мастер инжењер машинства (Универзитет у Београду, Машински факултет), 2017 - инжењер машинства (Универзитет у Београду, Машински факултет)

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама