Богдан А. Ристић

мастер маш. инж. Богдан А. Ристић, асистент
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет:
мејл адреса: bristic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама