Богдан А. Ристић

мастер маш. инж. Богдан А. Ристић, асистент
Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
Кабинет:
Мејл адреса: bristic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

понедељком од 14 до 15 часова и по договору

Предмети

Истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи, примењена механика флуида, турбомашине, хидрауличне турбине

Образовање, стручна спрема

2019 - мастер инжењер машинства (Универзитет у Београду, Машински факултет), 2017 - инжењер машинства (Универзитет у Београду, Машински факултет)

Библиографија

Радови са конференција

Pešić Jelica, Božić Ivan, Ristić Bogdan (2023). NUMERICAL ANALYSIS OF THE EXISTING FRANCIS TURBINE ENERGY CHARACTERISTICS AT THE HPP BISTRICA [НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПОСТОЈЕЋЕ ФРАНСИС ТУРБИНЕ У ХЕ БИСТРИЦА], INTERNATIONAL CONFERENCE POWER PLANTS 2023.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-038-8, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan (2022). A SHORT OVERVIEW ON INDUSTRY 4.0 IN MAINTENANCE OF HYDROPOWER PLANTS, 8th International Symposium of Industrial Engineering [i. e.] SIE 2022.
University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan, Pešić Jelica (2022). UPOREDNA ANALIZA VARIJANTNIH REŠENJA PELTON TURBINE PRI REVITALIZACIJI MALOG HIDROAGREGATA SOPSTVENE POTROŠNJE, VIII Regional Conference: INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE COUNTRIES OF SOUTHEAST EUROPE.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-031-9, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan, Simić Aleksandar (2021). A marine propeller as a hydrokinetic turbine - CFD analysis of energy characteristics, 30th Iahr Symposium on Hydraulic Machinery and Systems (Iahr 2020), 774.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1755-1307, 10.1088/1755-1315/774/1/012063, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan (2021). DIGITAL TECHNOLOGIES EMERGENCE IN THE CONTEMPORARY HYDROPOWER PLANTS OPERATION, International Conference POWER PLANTS 2021.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan, Knežević Predrag (2021). MODELIRANJE I IZRADA PELTON TURBINE SA DVA MLAZNIKA ZA POTREBE NOVOFORMIRANE LABORATORIJSKE INSTALACIJE, Energetika 2021.
Savez energetičara, ISBN: 978-86-86199-03-4, M33.