Александра С. Костић

мастер маш. инж. Александра С. Костић, асистент
катедра за шинска возила
кабинет: 413А
мејл адреса: akostic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 305; директан 3370-351

термини за пријем студената

Четвртак 11-13 часова, кабинет 413а

предмети

истраживачка област

Пројектовање и испитивање шинских возила, Кочнице шинских возила, Чврстоћа елемената носеће структуре

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, Инжењер машинства 2018. Универзитет у Београду - Машински факултет, Мастер инжењер машинства 2020.

публикације, признања, награде

Објављен један рад у међународном часопису и један рад на међународној конференцији. Више техничких реализација, студија и пројеката у оквиру акредитоване Лабораторије за шинска возила.

чланства у научним и стручним организацијама