Бранислав Р. Гајић

мастер маш. инж. Бранислав Р. Гајић, асистент
Катедра за процесну технику
Кабинет:
Мејл адреса: bgajic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Лична веб презентација

https://orcid.org/ 0000-0002-6651-0498

Термини за пријем студената

Уторак 13.00-14.00 часова, Среда 13.00-14.00 часова

Предмети

Истраживачка област

Процесна техника

Образовање, стручна спрема

2018 - Дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду (ОАС) 2020 - Дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду (МАС) 2020 - Уписао Докторске академске студије на Машинском факултету Универзитета у Београду - област Процесна техника 2022 - Положен стручни испит из области заштите од пожара

Библиографија

Радови са конференција

Aranđelović Ivan, Gajić Branislav, Jekić Filip (2022). ФАКТОР САГОРЕВАЊА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА У ПРОЦЕНИ ОТПОРНОСТИ НА ПОЖАР, Zbornik radova 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, PROCESING '22.
ISBN: 978-86-85535-12-3, M33.

Milićević Rodoljub, Miljković Danilo, Gajić Branislav, Kosić Boris (2021). Examination of Different Cross Section of Drain Pipes In Distilation Column, 8th International Conference moNGeometrija, focused on the research about geometry, graphics and application to science, engineering and art.
SUGIG, ISBN: 978-86-6060-086-0, M33.

Gajić Branislav, Milovančević Uroš, Ivošević Miloš, Otović Milena, Marković Saša (2021). Koralacije za određivanje nominalnog pritiska u funkciji od temperature i pritiska za prirubnice od ugljeničnog čelika, Zbornik 34. Kongresa Procesing.
Beograd: SMEITS, M33.

Gajić Branislav, Marković Saša, Genić Srbislav (2022). CO2 EMISSION REDUCTION BY USING CORN AS A RAW MATERIAL IN REFINED ALCOHOL PRODUCTION, Programme & Book of Abstracts of IEEP 2022.
M63.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav, Stanković Vladislav, Gajić Branislav (2022). Значајно повећање индекса трошкова процесних постројења и опреме током 2021., Zbornik radova 35. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji, Procesing 2022.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-12-3, M63.

Stamenić Mirjana, Gajić Branislav (2021). Efficient use of waste heat in the cogenerative plant from biomass gasification, Proceedings of The 2021 6th International Symposium on Environment - Friendly Energies and Applicati.
IEEE, New York, 10.1109/EFEA49713.2021.9406226.

Ivošević Miloš, Gajić Branislav, Stanković Vladislav, Antić Milan, Jaćimović Nikola, Mihailović Miloš (2021). Корелисање максималних сила и момената на прикЉучцима опреме под притиском дефинисаним у AS 1210 за прикЉучке са прирубницама нормираним у АSME B16.5 и АSME B16.47, ZBORNIK RADOVA pisanih za 34. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING ′21.
ISBN: 978-86-85535-08-6.