Виши курс из процеса влажења и сушења

ID: 3100
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар, Обрадовић О. Марко
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области сушења, испаравања и влажења одговарајућим научним методама; предмет је осмишљен као напредни курс из наведених области на нивоу докторских студија

исход

По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао научним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, начине и методе анализа појединих процеса, лабораторијског рада, као и на напредне процесе моделовања из области процеса сушења, транспорта масе и толоте при наведеним процесима и сл.

садржај теоријске наставе

Класификација процеса издвајања влаге. Конвективно сушење. Теорија потенцијала. Услови равнотеже пара-материјал. Пренос влаге у капиларно-порозним телима. Аналитичка теорија дифузије топлоте и материје. Топлотни и материјални биланс. Конвективне сушаре. Кондуктивно сушење. Сушење у флуидизованом слоју. Радијационо сушење. Сушење са разбризгавањем материјала. Сублимационо сушење. Избор оптималних услова вођења процеса. Процеси влажења. Коефицијент прелаза топлоте са променом фазе. Тројна аналогија. Куле за хлађење. Моделирање процеса у циљу одређивања динамичких параметара и управљивости система

садржај практичне наставе

лабораторијски рад по потреби или испитивања на индустријским постројењима

услов похађања

нема

ресурси

лабораторијска опрема и инсталације, мерна опрема за испитивања на индустријским постројењима

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Treybal, R.E., Mass-Transfer Operations, McGraw-Hill, New York, 1981; Foust, A.S., i dr., Principles of Unit Operations, John Wiley & Sons, New York, 1980.; Coulson, J.M., Richardson, J.F., Chemical Engineering, vol. 2, Butterworth-Heinemann, 2002., ISBN 0 7506 4445 1; Keey, R.B., Drying Principles and Practice, Perganon, Press, London, 1972; Радови из научних часописа Drying, Journal of Colloid and Interface Science, Chemical Engineering Progress, Chemosphere i sl.;