Напредне методе одржавања шинских возила

ID: 3139
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лучанин Ј. Војкан
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Лучанин Ј. Војкан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ курса је упознавање студената са специфичним проблемима у одржавањз шинских возила и омогућавање стицања неопходних знања за дати рад у тој области. По завршетку курса очекује се да ће студент моћи да сагледа и анализира специфичне проблеме из области одржавања и да ће бити у стању да се служи математичким формулама и моделима у проналажењу одговарајућих решења.

исход

Циљ курса је упознавање студената са специфичним проблемима у одржавањз шинских возила и омогућавање стицања неопходних знања за дати рад у тој области. По завршетку курса очекује се да ће студент моћи да сагледа и анализира специфичне проблеме из области одржавања и да ће бити у стању да се служи математичким формулама и моделима у проналажењу одговарајућих решења.

садржај теоријске наставе

Системски прилаз одржавању шинских возила.Одржавање и животни циклус. Процес одржвања. Системи одржавања. Системи одржавања шинских возила (одржавање на ЈЖ, примењени системи одржавања шинских возила у свету). Логистика и интегрално техничко обезбеђење шинских возила. Анализа и оцена система одржавања. Управљање резервним деловима. Информациони системи у одржавању.

садржај практичне наставе

Ништа

услов похађања

Завршен курс из области статистике током претходног студирања.

ресурси

Литература која је доступна у библиотеци и скриптарници факултета; handout-и доступни на предавањима, Интернет ресурси (KOBSON).

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

С. Муждека, Логистика, Скрипта, Институт за нуклеарне науке "Борис Кидрич', Винча, 1981.; Н. Вујановић, Теорија поузданости техничких система, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1990.; Ј. Тодоровић, Инжењерство одржавања техничких система, ЈУМВ, Београд, 1993.;