Војкан Ј. Лучанин

др Војкан Ј. Лучанин, редовни професор
катедра за шинска возила
кабинет: 413а
мејл адреса: vlucanin@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 305; директан 3302-342

термини за пријем студената

Понедељак 12h - 14h, Петак 12h - 14h

предмети

истраживачка област

- Железничко машинство - Шинска возила, - Пројектовање и испитивање шинских возила, - Одржавање шинских возила, - Преносници снаге.

образовање, стручна спрема

- Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж. 1983. - Машински факултет Универзитета у Београду, Магистар техничких наука 1989. - Машински факултет Универзитета у Београду, Доктор техничких наука 1993.

публикације, признања, награде

- више од 80 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, - два уџбеника и четири монографије из области железничког машинства, - више од 100 техничких реализација, студија и пројеката.

чланства у научним и стручним организацијама

- члан Секторског комитета Акредитационог тела Србије, - члан Већа научних области техничких наука на Универзитету у Београду, - члан Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и - члан Савета Машинског факултета у Београду.