Управљање и оптимизација преноса снаге локомотива

ID: 3140
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лучанин Ј. Војкан
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Лучанин Ј. Војкан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ курса је да упозна студенте са специфичним проблемима у преносу снаге на локомотивама (моторним возовима) и омогући им да стекну неопходна знања за рад у тој области.

исход

Циљ курса је да упозна студенте са специфичним проблемима у преносу снаге на локомотивама (моторним возовима) и омогући им да стекну неопходна знања за рад у тој области.

садржај теоријске наставе

Радне карактеристике хидродинамичког преносника. Спрега мотора са унутрашњим сагоревањем и хидродинамичког претварача. Хидродинамичке спојнице. Прорачун хидродинамичког претварача, једнодимензиона метода - анализа губитака, одређивање струјног поља. Рад претварача у кочном режиму. Испитивање и одржавање преносника. Регулисани асинхрони погон. Фреквентна и напонска регулација. Аутоматско вођење процеса регулације. Управљање погоном у реалном времену.

садржај практичне наставе

Ништа

услов похађања

Завршен курс Основе конструисања и eлектротехнике током претходног студирања.

ресурси

Литература која је доступна у библиотеци и скриптарници факултета; handout-и доступни на предавањима, Интернет ресурси (KOBSON).

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Б., Давидовић, В. Лучанин, Хидродинамички преносници за железничка возила, Машински факултет, Београд 2001.; Љ., Крсмановић, А., Гајић, Турбомашине, Машински факултет, Београд 2006.;