Бродски таласи

ID: 3419
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бачкалов А. Игор
извођачи: Бачкалов А. Игор
контакт особа: Бачкалов А. Игор
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Упознавање са теоријом и практичним процедурама за прорачун отпора бродских таласа.

исход

Кандидат треба да се оспособи да самостално изводи прорачун отпора бродских таласа, користећи расположиве теоријске технике.

садржај теоријске наставе

Прорачун отпора који стварају бродски таласи је један од највaжнијих, али и најтежих задатака бродске хидродинамике. У оквиру предмета Отпор брода на мастер студијама, дају се неке упрошћене методе овог прорачуна, али се (због сложености) не улази дубље у теорију бродских таласа. У предмету Бродски таласи се детаљно разматра ова област. Проучава се линеарна теорија и даје веза амплитуде таласа и отпора брода. Проучавају се бродски таласи у дубокој и плиткој води, и изводе одговарајуће формуле за отпор уског брода (Мичелов интеграл, интеграл Сретенског). Даје се увод у нелинеарну теорију бродских таласа, као и случај бродског трупа произвољног облика.

садржај практичне наставе

Прорачун отпора танког брода применом интеграла Мичел-Сретенског.

услов похађања

Завршене мастер студије Бродоградњe.

ресурси

Милан Хофман,Прилог одређивању отпора тела у случају кретања у близини слободне површине, докторска дисертација, 1986. Научни радови, расположиви експериментални подаци и комерцијални програмски језици.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 10

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

J.N. Newman "Marine Hydrodynamics", The MIT Press,1992; J. Wehausen "The Wave Wave Resistance of Ships", Advances in Applied Mechanics, 13, 1973; М. Хофман и Д. Радојчић "Отпор и пропулзија брзих бродова у плиткој води", Машински факултет, Београд 1996; O.M. Faltinsen, "Hydrodynamics of High-Speed Marine Vheicles", Cambridge University Press 2005;