Системи за управљање вектором потиска

ID: 3519
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Грбовић М. Александар, Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Стицање специфичних знања о системима за управљање вектором потиска (TVC) на ракетама са чврстом погонском материјом и течном погонском материјом. Циљ курса су и процеси у млазнику као и решења која обезбеђују управљање пројектила (ракета) и свемирских летелица.

исход

Инжењери ће се оспособити да направе одговарајући избор система контроле летећих објеката, који мора да обавља две функције: одржава летелицу на предвиђеној путањи и одржавања стабилност. Стечена знања ће бити довољна за почетно пројектовање различитих типова система за управљање вектором потиска.

садржај теоријске наставе

1. млазник - различите конфигурације 2. млазник - процеси у млазнику 3. млазник - CFD и инжењерска решења 4. млазник - студија случаја 5. Системи за управљање 6. Класификација TVC система 7. TVC - Критеријуми за поређење 8. Типови TVC-а: Jet Vane, Jetavator, Axial Jet Deflector & Beveled Nozzle Concept 9. Типови TVC-а: Dome Deflector, Jet Tab 10. Типови TVC-а: Импулсно крилце у струји (истицање) 11. Типови TVC-а: Gimbaled LRE 12. Основе актуаторских система 13. Типови TVC-а: Секундарно истицање 14. Типови TVC-а: Покретни млазник, TVC систем - Split Line Classification, Classification Due to the Pivot Point 15. Типови TVC-а: Покретни млазник, TVC систем - Classification Due to the Position of Hinge Line, Classification Due to the Type of Nozzle Joint Assembly 16. Стрес анализа и избор материјала 17. Испитивање и верификација TVC система 18. TVC- студија случаја

садржај практичне наставе

Вежбе укључују презентацију гимбал система управљања ракетног мотора са течном погонском материјом и актуаторског система управљања. По завршетку прорачуна и симулација - практичан рад са TVC системом и актуаторима: мерење одређених параметара и презентација контроле. Посете: 1. Војнотехничком институту у Жаркову 2. Катедри за аутоматско управљање (Завод) 3. Лабораторији за хибридне системе

услов похађања

Познавање MATLAB® i Simulink®. Коришћење неког од CFD софтвера. Коришћење неког од 3D CAD design softwar – пожељно а не обавезно

ресурси

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment , a free, open-source PHP web application for producing modular internet-based courses that support a modern social constructionist pedagogy). Предавања, ППТ презентације, учионице опремљене рачунарима и софтвером за пројектовање и симулације, лабораторија, скрипта.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

M. Мilos: Thrust Vector Control Systems, PDF book, Faculty of Mechanical Engineering, 2014.;