Марко В. Милош

др Марко В. Милош, редовни професор
Катедра за опште машинске конструкције
Кабинет: 136
Мејл адреса: mmilos@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 224; директан 3302-224

Термини за пријем студената

Сваки дан 8:00 до 9:00, кабинет 105 или 136

Предмети

Завршни предмет - Основе техничких иновација
Интегрисани технички системи - актуатори
Машинско инжењерство у пракси Б
Основе техничких иновација
Пракса
Пракса, 1. део
Пракса, 2. део
Пројектовање елемената спојева
Развој производа у машинству
Ракетни мотори
Системи за управљање вектором потиска
Софтверски алати у дизајну
Стручна пракса Б
Стручна пракса М - ДУМ
Хибридни технички системи

Истраживачка област

Ваздухопловство, Системи Наоружања, Опште Машинске Конструкције

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, дил. инж. маш. 1984. Универзитет у Београду - Машински факултет, магистар машинства 1995. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука 2005.

Публикације, признања, награде

Више поглавља у међународним монографијама, више објављених радова у међународно признатим часописима (на SCI листи) и домаћим часописима, значајан број радова публикованих на међународним скуповима и на скуповима националног значаја штампаних у одговарајућим зборницима у целини, као и многа техничка решења. Више оригиналних стручних остварења везаних за домаће и међународне пројекте. Руководилац пројекта технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као и више међународних пројеката. Више штампаних књига и књига у дигиталном формату. Добитних многих домаћих и међународних признања.

Чланства у научним и стручним организацијама

Амерички институт за аеронаутику и астронаутику (АИАА) Асоцијација Србије за системе, аутоматско управлјање и мерења (САУМ) Данубија-Адрија асоцијација за експерименталне методе (ДАС) Национална асоцијација аутономних и електричних возила (НААЕВ) Асоцијација за Дизајн, Елементе и Конструкције (АДЕКО)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Ilić Biljana, Miloš Marko, Isaković Jovan (2017). Cascade nonlinear feedforward-feedback control of stagnation pressure in a supersonic blowdown wind tunnel, Measurement, 95, 424-438.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0263-2241, 10.1016/j.measurement.2016.10.046, M21.

Lalošević Marija, Komatina Mirko, Miloš Marko, Rudonja Nedžad (2018). Green roofs and cool materials as retrofitting strategies for urban heat island mitigation case study in Belgrade, Serbia, Thermal Science, 22(6), 2309-2324.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI171120086L, M22.

Vujović Milica, Ristanović Milan, Miloš Marko, Perales Lopez Francisco J. (2018). Health monitoring modular panel interface design and evaluation, Thermal Science, 22, S1259-S1270.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170531130V, M22.

Kolarević Nenad, Ognjanović Milosav, Miloš Marko (2018). Failures of multifunctional bulkhead caused by high gradient of temperature, pressure and speed of rotation, Engineering Failure Analysis, 89, 100-117.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2018.02.022, M22.

Vasin Sanja, Ognjanović Milosav, Miloš Marko (2015). Wind turbine WTH continual variation of transmission ratio-design and testing methodology -, Proceedings of the Romanian Academy Series A - Mathematics Physics Technical Sciences Information Sc, 16(2), 152-159.
Editura Academiei Romane, ISSN: 1454-9069, M22.

Vasin Sanja, Ognjanović Milosav, Miloš Marko (2015). Wind turbine wth continual variation of transmission ratio - design and testing methodology -, Proceedings of The Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Scie, 16(2), 184-192.
Editura Acad Romane, Bucuresti, ISSN: 1454-9069, M22.

Bozić V.S., Miloš Marko (2001). Effects of oxidizer particle size on propellants based on modified polyvinyl chloride, Journal of Propulsion and Power, 17(5), 1012-1016.
Amer Inst Aeronautics Astronautics, Reston, ISSN: 0748-4658, 10.2514/2.5863, M22.

Nauparac Dragan B., Prsić Dragan H., Miloš Marko, Todić Ivana (2015). Different modeling technologies of hydraulic load simulator for thrust vector control actuator, Tehnički vjesnik, 22(3), 599-606.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20140621063240, M23.

Miloš Predrag, Davidović Nikola, Jojić Branislav, Miloš Marko, Todić Ivana (2015). A novel 6 dof thrust vector control test stand, Tehnički vjesnik, 22(5), 1247-1254.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20140621064603, M23.

Davidović Nikola, Miloš Predrag, Jojić Branislav, Miloš Marko (2015). Contribution to research of spoiler and dome deflector tvc systems in rocket propulsion, Tehnički vjesnik, 22(4), 907-915.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20140621063849, M23.

Tanasković Jovan, Lučanin Vojkan, Milković Dragan, Simić Goran, Miloš Marko (2014). Experimental Research of Characteristics of Modified Tube Absorbers of Kinetic Collision Energy of Passenger Coaches, Experimental Techniques, 38(3), 37-44.
Wiley-Blackwell, Hoboken, ISSN: 0732-8818, 10.1111/j.1747-1567.2011.00800.x, M23.

Todić Ivana, Miloš Marko, Pavišić Mirko N. (2013). Position and speed control of electromechanical actuator for aerospace applications, Tehnički vjesnik, 20(5), 853-860.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Ivanović Ivana, Sedmak Aleksandar, Miloš Marko, Živković Aleksandar B., Lazić Mirjana M. (2011). Numerical study of transient three-dimensional heat conduction problem with a moving heat source, Thermal Science, 15(1), 257-266.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1101257I, M23.

Tomić Radoljub, Sedmak Aleksandar, Ćatić Dobrivoje M., Miloš Marko, Stefanović Zoran (2011). Thermal stress analysis of a fiber-epoxy composite material, Thermal Science, 15(2), 559-563.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1102559T, M23.

Stefanović Zoran, Miloš Marko, Todić Ivana, Pavlović M. (2011). Investigation of the pressure distribution in a 2D rocket nozzle with a mechanical system for thrust vector control (TVC), Strojarstvo, 53(4), 287-292.
Croation Union of Mech. Engineers and Naval Architects, ISSN: 0562-1887, M23.

Khan Muhammad Ashraf, Todić Ivana, Miloš Marko, Stefanović Zoran, Blagojević Đorđe (2010). Control of Electro-Mechanical Actuator for Aerospace Applications, Strojarstvo, 52(3), 303-312.
Croation Union of Mech. Engineers and Naval Architects, ISSN: 0562-1887, M23.

Kalaba Dragan V., Sedmak Aleksandar, Radaković Zoran, Miloš Marko (2010). Thermomechanical modelling the resistance welding of PbSb alloy, Thermal Science, 14(2), 437-450.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1002437K, M23.

Davidović Nikola, Kolarević Nenad, Stanković Miloš, Miloš Marko (2022). Research of expendable turbojet tubular combustion chamber, Advances in Mechanical Engineering, 14(5).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221095999, M23.

Kolarević Nenad, Stanković Miloš, Miloš Marko, Davidović Nikola (2022). Analysis and design of the gas generator multifunctional bulkhead considering the thermal and structural loads, Advances in Mechanical Engineering, 14(8).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221115939, M23.

Vujović Milica, Ristanović Milan, Miloš Marko (2022). Experimental Protocol for Assessing the Relation Between Indoor Air Quality and Living Unit Conditions in AAL, Tehnički vjesnik, 29(2), 536-541.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20210201115936, M23.

Stanković Miloš, Kolarević Nenad, Davidović Nikola, Miloš Marko (2022). Influence of the air pressure and oil amount to the temperature of the high-speed bearings lubricated by oil mist, Industrial Lubrication and Tribology, 74(3), 335-341.
Emerald Group Publishing Ltd, Bingley, ISSN: 0036-8792, 10.1108/ILT-06-2021-0222, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Ilić Biljana, Miloš Marko, Milosavljević Mirko, Isaković Jovan (2016). Upravljanje zaustavnim pritiskom u supersoničnim aerotunelima zasnovano na modelu, FME Transactions, 44(1), 1-9.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601001I, M24.

Lalošević Marija, Komatina Mirko, Miloš Marko, Kanački Filip (2015). Potencijal urbanog područja Grada Beograda i uspostavljanje institucionalnog, strateškog i planskog okvira upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u gradu Beogradu, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 13(3), 195-206.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 0354-4605, 10.2298/FUACE1503195L, M24.

Davidović Nikola, Miloš Predrag, Elmahmodi Aiman, Miloš Marko, Jojić Branislav, Todić Ivana (2014). Modifikacija postojećeg turbovratilnog motora da bi kao gorivo koristio sintetički gas, FME Transactions, 42(2), 112-117.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1402112D, M24.

Samardžić Marija, Isaković Jovan, Miloš Marko, Anastasijević Zoran, Nauparac Dragan B. (2013). Merenje prigušnog derivativa stabilnosti u valjanju na dva kalibraciona modela rekete, FME Transactions, 41(3), 189-194.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Nauparac Dragan B., Prsić Dragan H., Miloš Marko, Samardžić Marija, Isaković Jovan (2013). Kriterijumi za izbor odgovarajućeg algoritma upravljanja elektro-hidrauličnog aktuatora primenjenog na raketnom motoru sa pokretnim mlaznikom i pod specifičnim opterećenjem, FME Transactions, 41(1), 33-40.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Lalošević Marija, Pokrajac Slobodan, Miloš Marko (2013). Integralna održivost kao bazični preduslov (urbo)inovacija, Arhitektura i urbanizam.
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, ISSN: 0354-6055, 10.5937/a-u38-5150, M51.

Радови са конференција

Kolarević Nenad, Crnojević Stevan, Stanković Miloš, Latković Nenad, Miloš Marko (2020). Experimental verification of performance of tip-jet helicopter propulsion system, Materials Today-Proceedings, 32, 112-117.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2020.03.080, M14.

Kolarević Nenad, Crnojević Stevan, Stanković Miloš, Miloš Marko (2019). Indirect approach of measuring the axial force on turbo-jet engine rotor, Materials Today: Proceedings, 12, 335-339.
Elsevier Ltd, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2019.03.132, M14.

Kolarević Nenad, Kosanović N., Miloš Marko (2018). Crucial parameters of gas generator on tip-jet helicopter, Materials Today: Proceedings, 5(13), 26715-26720.
Elsevier Ltd, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2018.08.141, M14.

Ognjanović Milosav, Miloš Marko, Kolarević Nenad (2016). Testing and prediction of structural failures caused by fretting, Materials Today-Proceedings, 3(4), 1103-1107.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2016.03.056, M14.

Crnojević Stevan, Latković N., Kolarević Nenad, Miloš Marko (2019). Experimental verification of numerical simulation of the flow inside the TIP-JET helicopter propulsion system, 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2019.
University of West Bohemia, M32.

Kolarević Nenad, Micković D., Crnojević Stevan, Stanković Miloš, Ognjanović Milosav, Miloš Marko (2018). Dynamic stability of high speed turboshaft engine with reducer, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 393(1).
Institute of Physics Publishing, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/393/1/012070, M33.

Janković Milan, Petrović Ana, Lojpur Vesna, Miloš Marko, Balać Igor (2023). Potential of applying the quadratic failure criteria for short carbon fibre-reinforced PET-G composite material used in additive manufacturing, TWENTY-FOURTH ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT 2023,Herceg Novi, Montenegro September 4 - 8, 2023 Program and Book of Abstracts.
Belgrade : Materials Research Society of Serbia, ISBN: 978-86-919111-8-8, M34.

Kolarević Nenad, Stanković Miloš, Crnojević Stevan, Micković D., Miloš Marko (2018). Measuring the axial force on turbo-jet engine rotor, 35th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.
DANUBIA Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, M34.

Kosanović N., Kolarević Nenad, Miloš Marko, Jojić Branislav (2016). Testing of tip-jet helicopter rotor lift force, 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.
DANUBIA Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, M34.

Kolarević Nenad, Davidović Nikola, Miloš Predrag, Jojić Branislav, Miloš Marko (2013). Experimental determination of light helicopter rotor lift characteristics with tip-jet propulsion system, 30th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2013 - Proceedings.
Croatian Society of Mechanics, M34.

Janković Milan, Petrović Ana, Lojpur Vesna, Dikić Stefan, Miloš Marko, Balać Igor (2022). Experimental evaluation of mechanical anisotropic material behaviour of carbon reinforced PET-G material, TWENTY-THIRD ANNUALCONFERENCE YUCOMAT 2022 & TWELFTH WORLD ROUND TABLE CONFERENCE ON SINTERING XII WRTCS, Program and the Book of Abstracts, Herceg Novi, Montenegro August 29 - September 2, 2.
Belgrade : Materials Research Society of Serbia, ISBN: 978-86-919111-7-1.

Damljanović Dijana, Vuković Đorđe, Isaković Jovan, Miloš Marko (2019). Supersonic test cases at high angles of attack, Materials Today: Proceedings, 12, 239-245.
Elsevier Ltd, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2019.03.120.

Damljanović D., Isaković Jovan, Miloš Marko (2018). Inter-facility correlations of transonic test results of the AGARD-C standard wind-tunnel model, Materials Today: Proceedings, 5(13), 26476-26481.
Elsevier Ltd, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2018.08.102.

Tanasković M., Ristanović Milan, Stojanović S., Lazić Dragan, Miloš Marko (2018). Design of electro-mechanical actuator for medium sized helicopter and a test platform for its testing and verification, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 393(1).
Institute of Physics Publishing, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/393/1/012008.

Stojanović Đorđe, Miloš Marko, Vujović Milica (2017). Why Does Architecture Need to Move? The Role of Integrated Technical Systems in Architecture, Advances in Robot Design and Intelligent Control, 540, 543-549.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2194-5357, 10.1007/978-3-319-49058-8_59.

Damljanović Dijana, Isaković Jovan, Miloš Marko (2017). Wind tunnel measurement quality in testing of a standard model, Materials Today: Proceedings, 4(5), 5791-5796.
Elsevier Ltd, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2017.06.047.

Ognjanović Milosav, Vasin Sanja, Miloš Marko (2017). Testing of Gear Transmission Units with Continual Variation of Transmission Ratio for WT-application, Materials Today: Proceedings, 4(5), 5909-5914.
Elsevier Ltd, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2017.06.068.

Ilić Biljana, Milosavljević Mirko, Isaković Jovan, Miloš Marko (2016). Stagnation pressure transient control in a supersonic blowdown wind tunnel test facility, Materials Today-Proceedings, 3(4), 987-992.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2214-7853, 10.1016/j.matpr.2016.03.034.

Damljanović D., Isaković Jovan, Miloš Marko (2016). Evaluation of a wind tunnel long-term measurement quality in testing of a standard model, 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.
DANUBIA Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.

Ognjanović Milosav, Vasin Sanja, Miloš Marko (2016). Testing rig and test procedure of gear transmission unts with continual variation of transmission ratio for WT-application, 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.
DANUBIA Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.

Samardžić M., Isaković Jovan, Miloš Marko (2014). Experimental methodology for determing stability derivatives in the t-38 wind tunnel, 31st Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2014 - Proceedings.
VDI Verein Deutscher Ingenieure.

Damjanović S., Miloš Predrag, Davidović Nikola, Jojić Branislav, Miloš Marko (2013). Measuring of resultant aerodinamyc force on vertical tail of the tip-jet helicopter, 30th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2013 - Proceedings.
Croatian Society of Mechanics.

Vasin Sanja, Ognjanović Milosav, Miloš Marko (2013). Testing methodology of gear transmission wind power plants with speed control system, 30th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2013 - Proceedings.
Croatian Society of Mechanics.

Kosanović N., Davidović Nikola, Miloš Predrag, Jojić Branislav, Miloš Marko (2013). Monitoring of engine parameters in tip jet helicopter tests, 30th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2013 - Proceedings.
Croatian Society of Mechanics.

Miloš Marko, Isaković Jovan (2013). Testing methodology for determing vector of main force and main moment of thrust vector controlled rocket engine, 30th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2013 - Proceedings.
Croatian Society of Mechanics.

Bozić V.S., Miloš Marko, Blagojević Đorđe, Jankovski B.S. (2005). Examination of AP/KN composite propellant thermal wave structure under steady-state burning, Advancements in Energetic Materials and Chemical Propulsion.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Стање и понашање динамички напрегнутих структура у екстремним условима рада, Ненад Коларевић, 2018.

Хибридни систем управљања струјањем у аеротунелима великих брзина, Биљана Илић, 2017.

Прилог теорији пројектовања актуатора за управљање вектором потиска ракетног мотора са флексибилним млазником, Драган Наупарац, 2016.