Марко В. Милош

др Марко В. Милош, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 136
мејл адреса: mmilos@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 224; директан 3302-224

термини за пријем студената

Сваки дан 8:00 до 9:00, кабинет 105 или 136

предмети

истраживачка област

Ваздухопловство, Системи Наоружања, Опште Машинске Конструкције

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, дил. инж. маш. 1984. Универзитет у Београду - Машински факултет, магистар машинства 1995. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука 2005.

публикације, признања, награде

Више поглавља у међународним монографијама, више објављених радова у међународно признатим часописима (на SCI листи) и домаћим часописима, значајан број радова публикованих на међународним скуповима и на скуповима националног значаја штампаних у одговарајућим зборницима у целини, као и многа техничка решења. Више оригиналних стручних остварења везаних за домаће и међународне пројекте. Руководилац пројекта технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као и више међународних пројеката. Више штампаних књига и књига у дигиталном формату. Добитних многих домаћих и међународних признања.

чланства у научним и стручним организацијама

Амерички институт за аеронаутику и астронаутику (АИАА) Асоцијација Србије за системе, аутоматско управлјање и мерења (САУМ) Данубија-Адрија асоцијација за експерименталне методе (ДАС) Национална асоцијација аутономних и електричних возила (НААЕВ) Асоцијација за Дизајн, Елементе и Конструкције (АДЕКО)