Марко В. Милош

др Марко В. Милош, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 136
мејл адреса: mmilos@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 224; директан 3302-224

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Ваздухопловство, Системи Наоружања, Опште Машинске Конструкције

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дил. инж. 1984. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2004.

публикације, признања, награде

Више поглавља у међународним монографијама, више објављених радова у међународно признатим часописима (на SCI листи) и домаћим часописима, значајан број радова публикованих на међународним скуповима и на скуповима националног значаја штампаних у одговарајућим зборницима у целини, као и многа техничка решења. Више оригиналних стручних остварења везаних за домаће и међународне пројекте. Руководилац пројекта технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као и више међународних пројеката.

чланства у научним и стручним организацијама

AIAA (Амерички иститут за аеронаутику и астронаутику)