издвајамо


ИТ у машинству – Нови студијски програм на Машинском факултету


Машински факултет Универзитета у Београду акредитовао је нови студијски програм - Информационе технологије у машинству,  на основним академским студијама. Упис прве генерације студената очекује се већ у школској 2019/2020. години. У прву годину биће уписано укупно 60 бруцоша, 20 на терет буџета РС и 40 у статусу самофинасирајућих студената. Студијски програм ИТ у машинству траје три године и носи  180 ЕСПБ бодова. Продекан за наставу Машинског факултета, проф. др Љубодраг Тановић рекао је да један од основних циљева увођења новог студијског програма да студентима обезбеди квалитетно опште и професионално образовање из домена информационих технологија, као и стицање знања из области рачунарских технологија неопходним за машинско инжењерство Индустрије 4.0.„Идеја је да се на основним академским студијама, на квалитативно другачијем приступу унапреди целокупни наставни процес како би будући инжењери стекли све неопходне компетенције које доноси убрзани технолошки развој у свету“, истакао је проф. Тановић. ▶▶▶