Рада М. Мутавџић Ђукић

др Рада М. Мутавџић Ђукић, доцент
катедра за математику
кабинет:
мејл адреса: rmutavdzic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-334

лична веб презентација

термини за пријем студената

понедељак и четвртак од 12:45 до 13:45 - кабинет 443 (најавити се мејлом)

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Математички факултет Београд, дипломирани математичар, 2011. Математички факултет Београд, мастер математичар, 2013. Природно-математички факултет Крагујевац, доктор математичких наука, 2020.

публикације, признања, награде

Коаутор седам радова у међународним часописима, од којих је шест на СЦИ листи. Коаутор два уџбеника и једне збирке задатака.

чланства у научним и стручним организацијама