Рада М. Мутавџић Ђукић

др Рада М. Мутавџић Ђукић, доцент
катедра за математику
кабинет:
мејл адреса: rmutavdzic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-334

термини за пријем студената

среда и петак од 12:45 до 13:45 (кабинет 443)

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Математички факултет Београд, дипломирани математичар, 2011. Математички факултет Београд, мастер математичар, 2013.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама