Александар В. Пејчев

др Александар В. Пејчев, ванредни професор
катедра за математику
кабинет: 440
мејл адреса: apejcev@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 334; директан 3302-334

термини за пријем студената

по договору са студентима

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Математички факултет Београд, дипл. мат 2007.; 2011. одбранио мастер-рад на тему "Гаусов закон реципроцитета"; 2013. одбранио докторат на тему "Оцене грешака квадратурних формула Гаусовог типа за аналитичке функције".

публикације, признања, награде

23 радa на SCI листи, 2 награде на међународним студентским такмичењима

чланства у научним и стручним организацијама