Јелена Д. Томановић

др Јелена Д. Томановић, доцент
катедра за математику
кабинет: 440
мејл адреса: jtomanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 334; директан 3302-334

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Дипломирани математичар (2011), Мастер математичар (2012), Доктор математичких наука (2019)

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама