Јелена Д. Томановић

дипл. мат. Јелена Д. Томановић, асистент
катедра за математику
кабинет: 440
мејл адреса: jtomanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 334; директан 3302-334

термини за пријем студената

Понедељак, 13:00; Петак, 13:00 (кабинет 440).

предмети

истраживачка област

Нумеричка анализа

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Математички факултет, дипломирани математичар, 2011. Универзитет у Београду, Математички факултет, мастер математичар, 2012.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама