Душан Љ. Ђукић

др Душан Љ. Ђукић, доцент
Катедра за математику
Кабинет: 440
Мејл адреса: ddjukic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 340; директан 3302-340

Термини за пријем студената

По договору или мејлом

Предмети

Анализа
Дискретна математика
Математика 1
Математика 2
Математика 3

Истраживачка област

нумеричка анализа

Образовање, стручна спрема

Основне студије: Математички факултет, Универзитет у Београду, 2003. Магистарске студије: Филозофски факултет Пале, Унив. И. Сарајево, 2016. Докторске студије: ПМФ, Универзитет у Крагујевцу, 2018.

Публикације, признања, награде

Коаутор 4 уџбеника у издању Машинског факултета Универзитета у Београду; Коаутор неколико књига на тему математичких олимпијада, укључујући "The IMO Compendium" у издању Springer-а (2006,2011)

Чланства у научним и стручним организацијама

Друштво математичара, комисија за математичка такмичења средњих школа (2003-2022)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Đukić Dušan, Mutavdžić Đukić Rada, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2023). Internality of generalized averaged Gauss quadrature rules and truncated variants for modified Chebyshev measures of the third and fourth kinds, Numerical Algorithms, 92, 523-544.
Springer, ISSN: 1017-1398, 10.1007/s11075-022-01385-w, M21a.

Đukić Dušan, Pejčev Aleksandar, Spalević Miodrag (2018). The error bounds of Gauss-Kronrod quadrature formulae for weight functions of Bernstein-SzegoIi type, Numerical Algorithms, 77(4), 1003-1028.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1017-1398, 10.1007/s11075-017-0351-8, M21a.

Đukić Dušan, Kadelburg Zoran, Radenović Stojan (2011). Fixed Points of Geraghty-Type Mappings in Various Generalized Metric Spaces, Abstract and Applied Analysis.
Hindawi Ltd, London, ISSN: 1085-3375, 10.1155/2011/561245, M21a.

Đukić Dušan, Mutavdžić Đukić Rada, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2021). Internality of generalized averaged Gauss quadrature rules and truncated variants for modified Chebyshev measures of the first kind, Journal of Computational and Applied Mathematics, 398.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0377-0427, 10.1016/j.cam.2021.113696, M21.

Đukić Dušan, Mutavdžić Đukić Rada, Pejčev Aleksandar, Spalević Miodrag (2020). Error estimates of gaussian-type quadrature formulae for analytic functions on ellipses-a survey of recent results, Electronic Transactions on Numerical Analysis, 53, 352-382.
Kent State University, Kent, ISSN: 1068-9613, 10.1553/etna_vol53s352, M21.

Đukić Dušan, Grbović Aleksandar, Kastratović Gordana, Vidanović Nenad, Sedmak Aleksandar (2020). Stress intensity factors numerical calculations for two penny shaped cracks in the elastic solid, Engineering Failure Analysis, 112.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2020.104507, M21.

Đukić Dušan, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2019). Internality of generalized averaged Gaussian quadrature rules and truncated variants for measures induced by Chebyshev polynomials, Applied Numerical Mathematics, 142, 190-205.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0168-9274, 10.1016/j.apnum.2019.03.008, M21.

Đukić Dušan, Reichel Lothar, Spalević Miodrag, Tomanović Jelena (2019). Internality of generalized averaged Gaussian quadrature rules and truncated variants for modified Chebyshev measures of the second kind, Journal of Computational and Applied Mathematics, 345, 70-85.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0377-0427, 10.1016/j.cam.2018.06.017, M21.

Đukić Dušan, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2016). Truncated generalized averaged Gauss quadrature rules, Journal of Computational and Applied Mathematics, 308, 408-418.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0377-0427, 10.1016/j.cam.2016.06.016, M21.

Đukić Dušan, Reichel Lothar, Spalević Miodrag, Tomanović Jelena (2016). Internality of generalized averaged gauss rules and their truncations for bernstein-szego weights, Electronic Transactions on Numerical Analysis, 45, 405-419.
Kent State University, ISSN: 1068-9613, M22.

Радови у часописима ван SCI листе

Đukić Dušan, Paunović Ljiljana, Radenović Stojan (2011). Convergence of iterates with errors of uniformly quasi-Lipschitzian mappings in cone metric spaces, Kragujevac Journal of Mathematics, 35(3), 399-410.
Univerzitet u Kragujevcu - Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, ISSN: 1450-9628, M51.

Радови са конференција

Đukić Dušan, Mutavdžić Đukić Rada, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2022). Internality of averaged Gaussian quadrature rules for modified Jacobi measures, FAATNA 2020>22 conference, Book of abstracts.

Đukić Dušan, Mutavdžić Đukić Rada, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2022). Weighted averaged Gaussian quadrature rules for modified Chebyshev measure, FAATNA 2020>22, Book of abstarcts.

Đukić Dušan, Mutavdžić Đukić Rada, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2022). Optimal averaged Pade approximants, NMLSP conference, Book of abstracts.
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade.

Đukić Dušan, Mutavdžić Đukić Rada, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2022). Weighted averaged Gaussian quadrature rules for modified Chebyshev measure, MNA conference, Book of abstracts.
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade.

Đukić Dušan, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2018). Internality of truncated averaged Gaussian quadratures, Proceedings Book of MICOPAM2018 conference.
Department of Mathematics, Faculty of Science, Akdeniz University,Turkey.

Đukić Dušan, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2017). Internality of truncated generalized averaged Gaussian quadrature, ACTA 2017, Book of abstarcts.
Serbian Academy of Sciences and Arts.

Đukić Dušan, Reichel Lothar, Spalević Miodrag (2016). GENERALIZED AVERAGED GAUSSIAN QUADRATURE FORMULAS WITH MODIFIED MATRICES, 6th MATHEMATICAL CONFERENCE OF THE REPUBLIC OF SRPSKA, BOOK OF ABSTRACTS.
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO, MATHEMATICAL SOCIETY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA, ISBN: 978-99938-47-79-3.

Đukić Dušan, Pejčev Aleksandar, Spalević Miodrag (2016). The error bounds of Gauss-Kronrod quadrature formulae with Bernstein-Szego weight functions, 6th MATHEMATICAL CONFERENCE OF THE REPUBLIC OF SRPSKA, BOOK OF ABSTRACTS.
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO, MATHEMATICAL SOCIETY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA, ISBN: 978-99938-47-79-3.