Бојан Р. Бабић

др Бојан Р. Бабић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 230
мејл адреса: bbabic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 274; директан 3302-274

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак 12-14

предмети

истраживачка област

Производно машинство, интелигентни технолошки системи и процеси, технике моделирања и симулације за технолошке системе, инжењерство знања, базе података/знања.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1983. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1990. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 1993.

публикације, признања, награде

Више од 130 рецензираних радова у часописима, публикацијама са конференција и поглавља у књигама. Аутор монографије и две књиге. Коаутор приручника. Цитати: Цитирано више 480 пута, h-индекс = 9 (извор Scopus, Google Scolar)

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС) Члан Инжењерске коморе Србије (ИКС) заменик председника Регионалног одбора Београд ИКС члан Већа матичне секције инжењера машинске струке регионалног центра Београд