Ненад Ж. Косанић

др Ненад Ж. Косанић, ванредни професор
катедра за механизацију
кабинет: 137
мејл адреса: nkosanic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 295; директан 3302-295

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Механизација – Унутрашња логистика

образовање, стручна спрема

Дипломирани машински инжењер

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама