Ненад Ж. Косанић

др Ненад Ж. Косанић, ванредни професор
катедра за механизацију
кабинет: 137
мејл адреса: nkosanic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 295; директан 3302-295

лична веб презентација

термини за пријем студената

четвртком од 11-12h

предмети

истраживачка област

Механизација и Транспортно инжењерство, конструкције и логистика

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факулет - Дипломирани машински инжењер 1987., Универзитет у Београду - Машински факулет - Магистар техничких наука 1992., Универзитет у Београду - Машински факулет - Доктор техничкох наука 1999.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама