Примена метода и техника индустријског инжењерства у бродоградњи

ID: 1247
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Мисита Ж. Мирјана, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim metodama i tehnikama industrijskog inženjerstva koje se mogu koristiti za povećanje efikasnosti i efikasnosti u brodogradnji. Date metode i tehnike omogućiće studentima da razviju organizacione i upravljačke veštine za planiranje, budžetiranje, organizovanje, vodjenje i kontrolu zadataka, ljudi i resursa i upravljanje kvalitetom, troškovima, vremenom i rizicima u brodogradnji.

исход

Uspešno savladavanje ovog studijskog programa podiže nivo svesti studenata o značaju organizacionih i upravljačkih veština u inženjerskim aktivnostima i priprema ih za komercijalno liderstvo u brodogradnji. Naglašeno je sticanje znanja u oblasti osnovnih savremenih teorijskih koncepata i empirijskih metoda i tehnika u industrijskom inženjerstvu koji su relevantni za brodogradnju.

садржај теоријске наставе

Uvod u industrijsko inženjerstvo. Kratkoročno, srednjeročno i dubročno planiranje. Planiranje kvaliteta. Organizaciono planiranje. Planiranje upravljanja rizikom. Planiranje nabavki. Metode i tehničko upravljanje projektom. Organizaciona struktura. Standardi kvaliteta i upravljanja rizikom. Tehnika PERT i metoda kritičnog puta - CPM. Linearno programiranje. Gant-ove karte. SWOT analiza (snage, slabosti, moćnosti, pretnje). Metoda uravnoteženih pokazatelja (Balanced Scorecard). Išikava dijagram. Pareto metoda / dijagram. FMEA (Analiza načina i efekata otkaza). FTA (Analiza stabla otkaza).

садржај практичне наставе

Auditorne vežbe za primenu PERT i CPM metode, Gantovih karata i tehnika linearnog programiranja u projektu brodogradnje. Radionica o klauzulama i sistemskim dokumentima standarda kvaliteta i upravljanja rizicima (zadaci timskog rada). Svaki student implementira svaku metodu / tehniku u individualnom praktičnom primeru, kroz vežbu u oblastima PERT / CPM, Linearno programiranje, Gant-ova karta, SWVOT, BSC, Ishikava-dijagram, Pareto metoda/dijagram, FMEA i FTA.

услов похађања

Nema

ресурси

Izvodi sa predavanja i uputstva za vezbe. Preporuceno je koriscenje i druge literature, posebno tokom izrade vezbi.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 3

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Gavriel Salvendy (Ed.) 2007, Industrial Engineering Handbook, John Wiley & Sons Ltd.; Sage, A. P., & Rouse, W. B. (Eds.). (2009). Handbook of systems engineering and management. John Wiley & Sons. ; Swanson, R. (1995). The quality improvement handbook: team guide to tools and techniques. CRC Press.; Tonchia, S., Tonchia, & Mahagaonkar. (2018).Industrial project management. Springer.; Izvodi sa predavanja i uputstva za vežbe;