Милош С. Недељковић

др Милош С. Недељковић, редовни професор
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет: 51
мејл адреса: mnedeljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 401; директан 3302-401

лична веб презентација

термини за пријем студената

среда 13ч, четвртак 13ч, заказивање електронском поштом

предмети

истраживачка област

пумпе, вентилатори, турбокомпресори, струјно-техничка мерења, рачунска и експериментална механика флуида

образовање, стручна спрема

1980 – дипл. инж. - Универзитет у Београду, Машински факултет, 1987 – мр - Универзитет у Београду, Машински факултет 1993 – др - Универзитет у Београду, Машински факултет

публикације, признања, награде

2 књиге, око 30 радова у међународним часописима, око 30 радова у зборницима међународних конференција, 10 радова у домаћим часописима, 30 радова у зборницима домаћих конференција; Октобарска награда града Београда за најбоље достигнуће у области техничких наука за 1992. годину, Награда Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију у 1993. години

чланства у научним и стручним организацијама

ASME (American Society of Mechanical Engineers, од 1996), IAHR (International Association for Hydraulic Research, од 1994), GAMM (Gesellschaft fuer Angewandte Mathematik und Mechanik, од 1985), Инжењерска комора Србије од 2003, Југословенско друштво за механику, од 1983 (генерални секретар 1997-2001), Друштво метролога Југославије од 1998 (Председник Управног одбора од 2003), редовни члан Српске академије инжењерских наука од 2016.