Александра А. Сретеновић

др Александра А. Сретеновић, доцент
катедра за термотехнику
кабинет: 134/1
мејл адреса: asretenovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 444; директан 3302-444

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Климатизација, Енергетска ефикасност у зградама

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2009

публикације, признања, награде

Награда „Проф. др Војислав К. Стојановић“ за успех постигнут на студијама. Радови из области обновљивих извора енергија, енергетске ефикасности у зградама

чланства у научним и стручним организацијама

КГХ – друштво за климатизацију, грејање и хлађење, Инжењерска комора Србије