Предраг Д. Мрђа

др Предраг Д. Мрђа , доцент
Катедра за моторе
Кабинет: 36/50
Мејл адреса: pmrdja@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 416; директан 3302-416

Лична веб презентација

https://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/244

Термини за пријем студената

Понедељак и петак од 13h до 14h

Предмети

Мерења помоћу рачунара I
Мехатроника мотора
Мотори СУС - М
Пројекат мотора
Сензори и мерења помоћу рачунара

Истраживачка област

Мотори СУС, Испитивање мотора СУС, Техника мерења и аквизиција података, Матемачко моделирање радног процеса

Образовање, стручна спрема

Доктор наука - машинско инжењерство

Публикације, признања, награде

Предраг Мрђа је активно учествовао на пројекту међународног Универзитетског такмичења „Формула Студент“ тима Универзитета у Београду 2012., 2013., 2014. и 2016. године. У почетним фазама развоја погонског система возила формуле студент, био је главни инжењер за постављање система пробног стола, испитивање и оптимизацију управљачких параметара мотора. У такмичарској сезони 2013. године, у својству ментора подтима за погон, предводио је групу студената у процесу пројектовања и израде система погонске групе. У 2014. години био је вођа формула студент тима Универзитета у Београду. Такмичења на којима је тим наступао за време његовог ангажовања на овом пројекту су: ­ - Formula ATA, Италија, 2012., 2013., 2014. и 2016. године, ­ - FS Czech, Република Чешка, 2013. године, ­ - FSH, Мађарска, 2013. и 2016. године, ­ - FSA, Аустрија, 2014. године. Учествовао је на такмечењу из NI LabVIEW програмирања на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2011. и 2012. године.

Чланства у научним и стручним организацијама

Bez

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Miljić Nenad, Popović Slobodan, Mrđa Predrag, Kitanović Marko (2018). Slow dynamic slope method in internal combustion engine benchmarking, Thermal Science, 22(3), 1271-1283.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170921226M, M22.

Mrđa Predrag, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2018). A method for quick estimation of engine moment of inertia based on an experimental analysis of transient working process, Thermal Science, 22(3), 1215-1225.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170915224M, M22.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag (2020). Numerical analyses of a hydraulic hybrid powertrain system for a transit bus, Thermal Science, 24(1), 159-170.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI190308172K, M23.

Mrđa Predrag, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2020). Continuous slow dynamic slope approach for stationary base internal combustion engine mapping, Thermal Science, 24(1), 147-158.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI190308171M, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Kitanović Marko, Mrđa Predrag, Popović Slobodan, Miljić Nenad (2017). Simulacija radnog procesa motora pogonjenog sinteznim gasom, FME Transactions, 45(4), 572-577.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704572K, M24.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D. (2022). A Neural Network-based Control Algorithm for a Hydraulic Hybrid Powertrain System, Mobility & Vehicle Mechanics, 48(1), 55-66.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, 10.24874/mvm.2022.48.01.05, M52.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2021). Stationary Test Plan Optimisation using Slow Dynamic Slope Engine Screening, Mobility & Vehicle Mechanics, 47(3), 23-34.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, 10.24874/mvm.2021.47.03.03, M52.

Mrđa Predrag D., Petrović Vladimir, Đinić Stefan, Kitanović Marko (2015). Development Of Continuously Variable Intake Manifold For Formula Student Racing Engine, Mobility & Vehicle Mechanics, 41(3), 21-38.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, M52.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2014). Fuel Economy Comparative Analysis of Conventional and Ultracapacitors-Based, Parallel Hybrid Electric Powertrains for a Transit Bus, Mobility & Vehicle Mechanics, 40(3), 71-84.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, M52.

Радови са конференција

Mrđa Predrag D., Kitanović Marko, Miljić Nenad, Popović Slobodan (2022). Internal combustion engine test plan execution order optimization using Travelling Salesman Problem heuristics approach, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1271.
IOP Publishing, 10.1088/1757-899X/1271/1/012005, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2020). Stationary Test Plan Optimisation Using Slow Dynamic Slope Engine Screening, International Congress Motor Vehicles & Motors 2020.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-074-8, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D. (2020). A Neural Network-Based Control Algorithm for a Hydraulic Hybrid Powertrain System, International Congress Motor Vehicles & Motors 2020.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-074-8, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2017). Ignition Timing Map Calibration Based on Nonlinear Dynamic System Identification Using NARX Neural Network, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-098-1, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D. (2017). Dynamic Programming Study of a Hybrid Electric Powertrain System for a Transit Bus, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-098-1, M33.

Đinić Stefan, Petrović Vladimir, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2015). Light Vehicles Test Procedures on an Automated Engine Test Bed, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-076-9, M33.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2014). Fuel Economy Comparative Analysis of Conventional and Ultracapacitors-Based, Parallel Hybrid Electric Powertrains for a Transit Bus, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-010-6, M33.

Mrđa Predrag D., Petrović Vladimir, Đinić Stefan, Kitanović Marko (2014). Development of Continuously Variable Intake Manifold for Formula Student Racing Engine, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-010-6, M33.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Petrović Vladimir, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Tomić Miroljub V. (2013). A Simulation Study of Fuel Economy Improvement Potentials of a Transit Bus, Proceedings of the 24th International Automotive Conference Science and Motor Vehicles 2013.
ISBN: 978-86-80941-38-7, M33.

Popović Slobodan, Miljić Nenad, Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Tomić Miroljub V. (2013). High-Fidelity, Angle-Resolved Simulation Model for Predictions of Multi-Cylinder Engine Instantaneous Speed and Torque, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D., Tomić Miroljub V. (2013). Simulation Study of a Transit Bus Equipped with an Ultracapacitor-Based Hybrid System, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Mrđa Predrag D., Petrović Vladimir, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2013). Combustion Parameters Calibration and Intake Manifold Redesign for Formula Student YAMAHA YZF-R6 Engine, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Miljić Nenad, Popović Slobodan, Tomić Miroljub V., Kitanović Marko, Mrđa Predrag D. (2013). Neural Networks Models Usage in Methods for Combustion Process Information Extraction in IC Engines, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Tomić Miroljub V., Mrđa Predrag D. (2012). A Simulation Study of the Effects of Turbo-Expansion Concept Implementation on Combustion and Gas-Exchange Processes of a 1.4 L Spark-Ignition Engine, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, October 3rd -5th, 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Miljić Nenad, Tomić Miroljub V., Popović Slobodan, Kitanović Marko, Mrđa Predrag D. (2012). Comparative Study on Combustion Features Extraction Methods in IC Engines Using Neural Networks Models, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Kitanović Marko, Popović Slobodan, Tomić Miroljub V. (2012). Model based approach in Yamaha R6 Formula Student Engine control parameters optimization, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Popović Slobodan, Tomić Miroljub V., Miljić Nenad, Kitanović Marko, Mrđa Predrag D. (2012). The Influence of Dynamic Engine Model Parameters on Crankshaft Instantaneous Angular Speed - Sensitivity and Error Analysis, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko, Petrović Vladimir (2012). Assesment of Fuel Economy Improvement Potential for a Hydraulic Hybrid Transit Bus, CIB W115 Green Design Conference.
International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), Working Commission W115, ISBN: 978-90-365-3451-2, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Cvetić Miloš R., Tomić Miroljub V., Mrđa Predrag D. (2011). Hydraulic Hybrid Technology Review – Perspectives and Benefits of its Implementation on Public Transportation Vehicles, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18–21, 2011.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-018-9, M33.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2022). The Influence of NARX Control Parameters on the Fuel Efficiency Improvement of a Hydraulic Hybrid Powertrain System, International Congress Motor Vehicles & Motors 2022.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-096-0, M34.

Mrđa Predrag D., Kitanović Marko, Miljić Nenad, Popović Slobodan (2022). Internal Combustion Engine Test Plan Execution Order Optimization Using Travelling Salesman Problem Heuristics Approach, International Congress Motor Vehicles & Motors 2022.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-096-0, M34.