Никола Ј. Дондур

др Никола Ј. Дондур, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 438
мејл адреса: ndondur@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 374; директан 3302-374

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Анализа пројеката, Мултифакторска продуктивност

образовање, стручна спрема

Економски факултет Свеучилишта у Сплиту, дипл. оец. 1982. Економски факултет Универзитета у Београду, мр, 1989. Економски факултет Универзитета у Београду, др, 1995.

публикације, признања, награде

Монографија; Уџбеник; Више радова у домаћим и међународним часописима; Више радова на домаћим и међународним скуповима; Учешће на више домаћих и међународних пројеката.

чланства у научним и стручним организацијама

ДЕБ – Друштво економиста Београда