Даворка Р. Јандрлић

др Даворка Р. Јандрлић, ванредни професор
катедра за математику
кабинет: 441
мејл адреса: djandrlic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 333; директан 3302-333

лична веб презентација

термини за пријем студената

Док се настава изводи онлајн, преко teams платформе договарамо термине консултација уживо уколико их није могуће извести преко teams-a!

предмети

истраживачка област

Примењена математика, Процедурално и објектно-оријентисано програмирање, Релационе и XML базе података, Истраживање података (Data mining) и методе машинског учења, Биоинформатика.

образовање, стручна спрема

Дипломирани математичар, март 2004, Математички факултет у Београду, смер рачунарство и информатика. Maгистар рачунарства, јул 2010, Математички факултет у Београду. 2010 - 2016 Докторске студије, Математички факултет у Београду.

публикације, признања, награде

Коаутор уџбеника "Uvod u Fortran", Vedes, 2006, уџбеника Математика 1 (2020), Математика 2 (2019), Програмирање (2021), аутор и коаутор више научних радова

чланства у научним и стручним организацијама