Милан Б. Бањац

др Милан Б. Бањац, ванредни професор
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 131
Мејл адреса: mbbanjac@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 265; директан 3302-265

Лична веб презентација

http://ltt.mas.bg.ac.rs

Термини за пријем студената

Уторак 11-12h / Четвртак 11-12h

Предмети

Бродски мотори
Парне турбине 3
Термоенергетска постројења 1
Термоенергетска постројења 2
Топлотне турбомашине

Истраживачка област

Развој нумеричких кодова за дизајн и анализу струјања у аксијалним турбокомпресорима и парним и гасним турбинама. Развој модела губитака у решеткама аксијалних турбокомпресора. CFD прорачуни струјања у топлотним турбомашинама и компонентама турбопостројења. Oптимизација термоенергетских циклуса и термотехничка испитивања парних турбопостројења.

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, дипл. инж. 2006. Универзитет у Београду - Машински факултет, др. 2014.

Публикације, признања, награде

Осам радова објављених у међународним часописима и десет радова презентованих на међународним стручним скуповима. Коаутор једног приручника за вежбе и неколико скрипти за предавања издатих у електронској форми.

Чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Milić Srđan, Petrović Milan, Banjac Milan, Djukanović Dejan R., Nedeljković Srećko (2018). Analysis of operation of the condenser in a 120 mw thermal power plant, Thermal Science, 22(1), 735-746.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170903242M, M22.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Banjac Milan (2010). Development and validation of a new universal through flow method for axial compressors, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part A-Journal of Power and Energy, 224(A6), 869-880.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0957-6509, 10.1243/09576509JPE991, M22.

Banjac Milan, Djukanović Dejan R., Petrović Milan (2020). Techno-economic analysis of gas turbine-based chp plant operation under a feed-in tariff system, Thermal Science, 24(6), 4103-4114.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200103150B, M23.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2020). Modeling the Transient Behavior of Gas Turbines, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 142(8).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4046451, M23.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2015). Secondary Flows, Endwall Effects, and Stall Detection in Axial Compressor Design, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 137(5).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4028648, M23.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2014). A New Loss and Deviation Model for Axial Compressor Inlet Guide Vanes, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 136(7).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4025956, M23.

Petrović Milan, Banjac Milan, Wiedermann Alexander (2011). Development of a new through flow method for multi-stage axial compressors and validation with experiments and CFD-computations, Forschung Im Ingenieurwesen-Engineering Research, 75(2), 45-60.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 0015-7899, 10.1007/s10010-011-0136-5, M23.

Радови са конференција

Banjac Milan, Savanović Teodora, Petković Đorđe, Petrović Milan (2021). A Comprehensive Analytical Shock Loss Model for Axial Compressor Cascades, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2021.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2021-58580.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2019). Modelling the transient behaviour of gas turbines, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2019.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2019-91008.

Banjac Milan, Petrović Milan (2018). Development of method and computer program for multistage axial compressor design: part i - mean line design and example cases, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2018.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201875410.

Banjac Milan, Petrović Milan (2018). Development of method and computer program for multistage axial compressor design: part ii - two-dimensional design and validation using cfd, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2018.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201875412.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Nedeljković Srećko, Banjac Milan (2017). Part load behavior of the lp part of an industrial gas turbine, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2017.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201764778.

Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan (2016). A simple model for thermodynamic properties of air and combustion gases for educational purposes, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2016, Vol 6.
Amer Soc Mechanical Engineers, New York.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2016). Multistage axial compressor flow field predictions using cfd and through-flow calculations, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2016, Vol 2c.
Amer Soc Mechanical Engineers, New York.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2014). Secondary flows, endwall effects and stall detection in axial compressor design, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2014, Vol 2a.
Amer Soc Mechanical Engineers, New York.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Banjac Milan (2009). Development and validation of a new universal through flow method for axial compressors, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 7(PART A), 579-588.
10.1115/GT2009-59938.