Милан Б. Бањац

др Милан Б. Бањац, ванредни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 131
мејл адреса: mbbanjac@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 265; директан 3302-265

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак 11-12h / Четвртак 11-12h

предмети

истраживачка област

Развој нумеричких кодова за дизајн и анализу струјања у аксијалним турбокомпресорима и парним и гасним турбинама. Развој модела губитака у решеткама аксијалних турбокомпресора. CFD прорачуни струјања у топлотним турбомашинама и компонентама турбопостројења. Oптимизација термоенергетских циклуса и термотехничка испитивања парних турбопостројења.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, дипл. инж. 2006. Универзитет у Београду - Машински факултет, др. 2014.

публикације, признања, награде

Осам радова објављених у међународним часописима и десет радова презентованих на међународним стручним скуповима. Коаутор једног приручника за вежбе и неколико скрипти за предавања издатих у електронској форми.

чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије