Милан Б. Бањац

дипл. маш. инж. Милан Б. Бањац , ванредни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 131
мејл адреса: mbbanjac@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 265; директан 3302-265

термини за пријем студената

Уторак 11-12h / Четвртак 11-12h

предмети

истраживачка област

Прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Развој и валидација софтвера за прорачун аксијалних компресора и предвиђање границе стабилног рада; Развој модела за прорачун парних и гасних турбина; CFD прорачун струјања у турбомашинама и компонентама турбопостројења. Oптимизација термоенергетских циклуса. Tермотехничка испитивања парних турбопостројења.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2006. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 2014.

публикације, признања, награде

4 рада објављена у водеђим међународним часописима, као и 4 рада презентована на међународним скуповима. Аутор je и коаутор два приручника за вежбе у електронском издању.

чланства у научним и стручним организацијама

ASME