Милан Б. Бањац

дипл. маш. инж. Милан Б. Бањац , ванредни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 131
мејл адреса: mbbanjac@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 265; директан 3302-265

термини за пријем студената

Уторак 11-12h / Четвртак 11-12h

предмети

истраживачка област

Развој и валидација нумеричких кодова за прорачун перформанси и процену стабилности рада аксијалних турбокомпресора. Развој модела за струјни прорачун парних и гасних турбина. CFD прорачун струјања у турбомашинама и компонентама турбопостројења. Oптимизација термоенергетских циклуса. Tермотехничка испитивања парних турбопостројења.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2006. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 2014.

публикације, признања, награде

Четири рада објављена у водеђим међународним часописима, као и шест радова презентованих на међународним стручним скуповима. Коаутор једног приручника за вежбе и неколико скрипти за предавања издатих у електронској форми.

чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије