Милан Б. Бањац

др Милан Б. Бањац, ванредни професор
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 131
Мејл адреса: mbbanjac@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 265; директан 3302-265

Лична веб презентација

http://ltt.mas.bg.ac.rs

Термини за пријем студената

Уторак 11-12h / Четвртак 11-12h

Предмети

Бродски мотори
Завршни предмет - Увод у енергетику
Парне турбине 3
Термоенергетска постројења 1
Термоенергетска постројења 2

Истраживачка област

Развој нумеричких кодова за дизајн и анализу струјања у аксијалним турбокомпресорима и парним и гасним турбинама. Развој модела губитака у решеткама аксијалних турбокомпресора. CFD прорачуни струјања у топлотним турбомашинама и компонентама турбопостројења. Oптимизација термоенергетских циклуса и термотехничка испитивања парних турбопостројења.

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, дипл. инж. 2006. Универзитет у Београду - Машински факултет, др. 2014.

Публикације, признања, награде

Осам радова објављених у међународним часописима и десет радова презентованих на међународним стручним скуповима. Коаутор једног приручника за вежбе и неколико скрипти за предавања издатих у електронској форми.

Чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Milić Srđan, Petrović Milan, Banjac Milan, Đukanović Dejan, Nedeljković Srećko (2018). Analysis of operation of the condenser in a 120 mw thermal power plant, Thermal Science, 22(1), 735-746.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170903242M, M22.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Banjac Milan (2010). Development and validation of a new universal through flow method for axial compressors, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part A-Journal of Power and Energy, 224(A6), 869-880.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0957-6509, 10.1243/09576509JPE991, M22.

Banjac Milan, Đukanović Dejan, Petrović Milan (2020). Techno-economic analysis of gas turbine-based chp plant operation under a feed-in tariff system, Thermal Science, 24(6), 4103-4114.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200103150B, M23.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2020). Modeling the Transient Behavior of Gas Turbines, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 142(8).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4046451, M23.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2015). Secondary Flows, Endwall Effects, and Stall Detection in Axial Compressor Design, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 137(5).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4028648, M23.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2014). A New Loss and Deviation Model for Axial Compressor Inlet Guide Vanes, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 136(7).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4025956, M23.

Petrović Milan, Banjac Milan, Wiedermann Alexander (2011). Development of a new through flow method for multi-stage axial compressors and validation with experiments and CFD-computations, Forschung Im Ingenieurwesen-Engineering Research, 75(2), 45-60.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 0015-7899, 10.1007/s10010-011-0136-5, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Banjac Milan, Đukanović Dejan, Milić Srđan, Nedeljković Srećko, Petrović Milan (2015). Mogućnosti primene kombinovane proizvodnje električne energije i toplote u javnim objektima posebne namene, KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje.
ISSN: 0350-1426, M51.

Радови са конференција

Banjac Milan, Savanović Teodora, Petković Đorđe, Petrović Milan (2021). A Comprehensive Analytical Shock Loss Model for Axial Compressor Cascades, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2021.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2021-58580, M33.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2019). Modelling the transient behaviour of gas turbines, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2019.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2019-91008, M33.

Banjac Milan, Petrović Milan (2018). Development of method and computer program for multistage axial compressor design: part I - mean line design and example cases, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2018.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201875410, M33.

Banjac Milan, Petrović Milan (2018). Development of method and computer program for multistage axial compressor design: part II - two-dimensional design and validation using cfd, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2018.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201875412, M33.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Nedeljković Srećko, Banjac Milan (2017). Part load behavior of the LP part of an industrial gas turbine, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2017.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201764778, M33.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2016). Multistage axial compressor flow field predictions using CFD and throughflow calculations, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2016.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2016-57632, M33.

Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan (2016). A simple model for thermodynamic properties of air and combustion gases for educational purposes, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2016, Vol 6.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), M33.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2016). Multistage axial compressor flow field predictions using cfd and through-flow calculations, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2016, Vol 2c.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), M33.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2014). Secondary flows, endwall effects and stall detection in axial compressor design, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2014, Vol 2a.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), M33.

Petrović Milan, Despić Miloš, Milić Srđan, Banjac Milan, Đukanović Dejan, Papić Bojan, Maksimović Saša, Konečni Goran, Lakić Slobodan, Stevanović Slobodan (2014). Development of a System for On-Line Monitoring and Operation Analysis of the Steam Turbine Plant in TPP Novi Sad, International Conference “Power Plants 2014.
ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Banjac Milan (2009). Development and validation of a new universal through flow method for axial compressors, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 7(PART A), 579-588.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2009-59938, M33.

Milić Srđan, Banjac Milan, Nedeljković Srećko, Ranković Miloš, Đukanović Dejan, Petrović Milan, Stevanović Marija, Novaković Gordana (2016). Analiza rada kondenzatorskog postrojenja u TE Morava 120 MW, Elektrane 2016.
M63.

Ranković Miloš, Banjac Milan, Milić Srđan, Nedeljković Srećko, Petrović Milan (2016). Metod za aerodinamički proračun aksijalnih gasnih turbina, Elektrane 2016.
M63.

Petrović Milan, Banjac Milan, Despić Miloš, Đukanović Dejan, Milić Srđan, Biljanovski Đorđi, Petković Milan, Klasnić Glišo, Josipović Srđan, Bezmarević Savo (2012). SOME EXPERIENCES FROM ACCEPTANCE TESTS OF THE STEAM TURBINE IN THERMAL POWER PLANT NIKOLA TESLA A6, Elektrane 2012.
ISBN: 987-86-7877-021-0, M63.

Milić Srđan, Petrović Milan, Banjac Milan, Petković Đorđe, Đukanović Dejan, Jankov Nenad, Despotović Vladimir (2021). Testing and Analysis of Operation of a 210 MW Steam Turbine, Proceedings of International Conference “Power Plants 2021”.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-030-2.

Petrović Milan, Milić Srđan, Banjac Milan, Petković Đorđe, Savanović Teodora, Petrović Luka, Vujičić Borivoje, Novaković Žarko (2021). РЕШЕЊЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПАРНОГ ТУРБОПОСТРОЈЕЊА СНАГЕ 300 МW, Full Papers Proceedings of International Conference “Power Plants 2021”.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-030-2.