Душан Б. Петровић

др Душан Б. Петровић, редовни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 447
мејл адреса: dpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 347; директан 3302-347

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Индустријско инжењерство

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. 1982. Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар техничких наука, 1991. Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор техничких наука, 2004.

публикације, признања, награде

Аутор или коаутор преко 70 радова објављених у међународним и домаћим часописима и на међународним и домаћим скуповима, учествовао у изради више од 40 пројеката

чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС, Инжењерска комора Србије