Срђан Н. Рибар

др Срђан Н. Рибар, редовни професор
катедра за аутоматско управљање
кабинет: 52 Завод за физику, Ул. Рузвелтова бр. 1 а
мејл адреса: sribar@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 206, 376, 324; директан 3302-206

термини за пријем студената

уторак : 9-11 часова

предмети

истраживачка област

Вештачке неуронске мреже, теорија графова

образовање, стручна спрема

Машински факултет у Београду, дипл. инж. 1986. Машински факултет у Београду, мр, 1993. Машински факултет у Београду, др. 2011

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

САУМ-Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења, Српско керамичко друштво