Милорад Д. Моток

др Милорад Д. Моток, редовни професор
Катедра за бродоградњу
Кабинет: 426
Мејл адреса: mmotok@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 335; директан 3302-388

Термини за пријем студената

Петак 14:00

Предмети

Бродске конструкције 1
Бродске конструкције 1М
Бродске конструкције 2
Динамичка оптерећења брода на таласима
Завршни предмет - Бродске конструкције 1
Нумерички прорачун бродских конструкција
Пројектовање брода
Савремене тенденције у прорачуну бродских конструкција

Истраживачка област

Чврстоћа брода; бродске конструкције; структурна анализа (МКЕ)

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1981. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1988. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 1995.

Публикације, признања, награде

Већи број радова објављен у међународним часописима и зборницима међународних конференција. Велики број стручних радова и технничких решења.

Чланства у научним и стручним организацијама

The Royal Institution of Naval Architects (RINA). Друштво бродограђевних инжењера и техничара (ДБИТ), председник.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Motok Milorad, Momčilović Nikola, Rudaković Stefan (2022). Reliability based structural design of river-sea tankers: Still water loading effects, Marine Structures, 83.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0951-8339, 10.1016/j.marstruc.2022.103202, M21.

Momčilović Nikola, Motok Milorad, Maneski Taško (2020). Derivation of Elastic Constants for Orthotropic Plates, International Journal of Steel Structures, 20(1), 330-342.
Korean Soc Steel Construction-Kssc, Seoul, ISSN: 1598-2351, 10.1007/s13296-019-00284-6, M23.

Momčilović Nikola, Motok Milorad, Maneski Taško (2013). Stress concentration on the contour of a plate opening: analytical, numerical and experimental approach, Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Poland), 51(4), 1003-1012.
Polish Society of Theoretical and Allied Mechanics, ISSN: 1429-2955, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Momčilović Nikola, Motok Milorad, Maneski Taško (2019). Tačka najvećeg napona na konturi kvadratnog otvora u ploči, FME Transactions, 47(4), 846-850.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1904846M, M24.

Momčilović Nikola, Motok Milorad (2009). Analiza ušteda u sopstvenoj težini konstrukcije trupa broda primenom sendvič panel sistema gradnje, FME Transactions, 37(3), 123-128.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Momčilović Nikola, Motok Milorad, Maneski Taško (2016). Simplified numerical analyses of stiffened panels, 11th HSTAM International Congress on Mechanics Athens, Greece, 27 – 30 May, 2016.

Motok Milorad, Momčilović Nikola (2014). Optimization of stiffened pannels based on quasi-analytical strength response functions, OPT-i 2014 - 1st International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, Proceedi.
National Technical University of Athens.

Књиге

Radojčić Dejan, Simić Aleksandar, Momčilović Nikola, Motok Milorad, Friedhoff Benjamin (2021). Design of Contemporary Inland Waterway Vessels - The Case of the Danube River.
Springer, ISBN: 978-3-030-77324-3, M12.