Милорад Д. Моток

др Милорад Д. Моток, редовни професор
катедра за бродоградњу
кабинет: 426
мејл адреса: mmotok@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 335; директан 3302-388

термини за пријем студената

Петак 14:00

предмети

истраживачка област

Чврстоћа брода; бродске конструкције; структурна анализа (МКЕ)

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1981. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1988. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 1995.

публикације, признања, награде

Већи број радова објављен у међународним часописима и зборницима међународних конференција. Велики број стручних радова и технничких решења.

чланства у научним и стручним организацијама

The Royal Institution of Naval Architects (RINA). Друштво бродограђевних инжењера и техничара (ДБИТ), председник.