Дејан Б. Илић

др Дејан Б. Илић, ванредни професор
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет: 49
мејл адреса: dilic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 363; директан 3302-363

термини за пријем студената

Среда од 13 до 14 часова, и петак од 13 до 14 часова.

предмети

истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи, струјнотехничка мерења.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, др, 2013. Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл.инг.маш., 2000.

публикације, признања, награде

1 уџбеник (практикум), 5 радoва у међународним часописима (SCI листа), 7 радова у домаћим часописима, 26 радова на међународним скуповима, 3 рада на домаћим скуповима, 8 техничких решења, 5 учешћа у међународним пројектима, 95 ауторизована елабората, „Златна медаља са ликом Николе Тесле“ за 2009. год. као члану групе аутора.

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за Механику, Секторски комитeт за лабораторије за испитивање Акредитационог тела Србије, Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника.