Срђан М. Бошњак

др Срђан М. Бошњак, редовни професор
Катедра за механизацију
Кабинет: 138
Мејл адреса: sbosnjak@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 290; директан 3302-290

Термини за пријем студената

Понедељак: 10,00-12,00

Предмети

Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина
Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина
Елементи машина за механизацију
Завршни предмет - Основе грађевинских и рударских машина
Изабрана поглавља из ТКЛ
Основе грађевинских и рударских машина
Основе динамике рударских и грађевинских машина
Рударске и грађевинске машине

Истраживачка област

Механика рударских и грађевинских машина

Образовање, стручна спрема

Дипломирани машински инжењер: 1985, Универзитет у Београду-Машински факултет Магистар техничких наука: 1991, Универзитет у Београду-Машински факултет Доктор техничких наука: 1995, Универзитет у Београду-Машински факултет

Публикације, признања, награде

Публиковао један универзитетски уџбеник, 66 радова у научним часописима међународног значаја (36 у часописима са SCI листе), 37 радова у научним часописима националног значаја, саопштио и публиковао 85 радова на међународним и 35 радова на националним научним скуповима, публиково једно поглавље у монографији међународног и пет поглавља у монографијама националног значаја, реализовао 35 техничких решења. Награде: • Теслина награда за врхунско инжењерско техничко-технолошко остварење (2011); • Годишња награда Инжењерске коморе Србије за изузетно остварење у струци (2009); • Шест Годишњих награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење (2002, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012); • Годишња награда Привредне коморе Београда за дипломски рад (1985); • Две златне медаље са ликом Николе Тесле на Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна (2009, 2010); • Сребрна медаља са ликом Николе Тесле на Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна (2011).

Чланства у научним и стручним организацијама

Редовни члан Академије инжењрских наука Србије Члан Српског друштва за механику Члан Инжењерске коморе Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Pantelić Milorad P., Bošnjak Srđan, Misita Mirjana, Gnjatović Nebojša, Stefanović Aleksandar Z. (2020). Service FMECA of a bucket wheel excavator, Engineering Failure Analysis, 108.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2019.104289, M21.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z. (2020). Bucket wheel excavators: Dynamic response as a criterion for validation of the total number of buckets, Engineering Structures, 225.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2020.111313, M21.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Momčilović Dejan B., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2020). Tie-rods of the bucket wheel excavator slewing superstructure: A study of the eye plate stress state, Engineering Structures, 207.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2020.110233, M21.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Bošnjak Srđan (2015). Dynamic responses of a gantry crane system due to a moving body considered as moving oscillator, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(1), 243-250.
Elsevier Urban & Partner Sp Z O O, Wroclaw, ISSN: 1644-9665, 10.1016/j.acme.2014.02.002, M21.

Bošnjak Srđan, Oguamanam Donatus, Zrnić Nenad (2015). The influence of constructive parameters on response of bucket wheel excavator superstructure in the out-of-resonance region, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(4), 977-985.
Springernature, London, ISSN: 1644-9665, 10.1016/j.acme.2015.03.009, M21.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Simonović Aleksandar, Zrnić Nenad, Gnjatović Nebojša (2013). 'Designing-in' failures and redesign of bucket wheel excavator undercarriage, Engineering Failure Analysis, 35, 95-103.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2012.12.007, M21.

Bošnjak Srđan, Momčilović Dejan B., Petković Zoran D., Pantelić Milorad P., Gnjatović Nebojša (2013). Failure investigation of the bucket wheel excavator crawler chain link, Engineering Failure Analysis, 35, 462-469.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2013.04.025, M21.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Atanasovska Ivana, Milojević Goran, Mihajlović Vaso M. (2013). Bucket chain excavator: Failure analysis and redesign of the counterweight boom supporting truss columns, Engineering Failure Analysis, 32, 322-333.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2013.04.012, M21.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Sedmak Aleksandar, Gnjatović Nebojša (2011). Bucket wheel failure caused by residual stresses in welded joints, Engineering Failure Analysis, 18(2), 700-712.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.11.009, M21.

Bošnjak Srđan, Arsić Miodrag A., Zrnić Nenad, Rakin Marko, Pantelić Milorad P. (2011). Bucket wheel excavator Integrity assessment of the bucket wheel boom tie-rod welded joint, Engineering Failure Analysis, 18(1), 212-222.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.09.001, M21.

Bošnjak Srđan, Pantelić Milorad P., Zrnić Nenad, Gnjatović Nebojša, Đorđević Miloš (2011). Failure analysis and reconstruction design of the slewing platform mantle of the bucket wheel excavator O&K SchRs 630, Engineering Failure Analysis, 18(2), 658-669.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.09.035, M21.

Trifković Dragan, Stupar Slobodan, Bošnjak Srđan, Milovančević Milorad, Krstić Branimir, Rajić Zoran, Dunjić Momčilo (2011). Failure analysis of the combat jet aircraft rudder shaft, Engineering Failure Analysis, 18(8), 1998-2007.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2011.05.017, M21.

Bošnjak Srđan, Arsić Miodrag A., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Arsić Dušan M. (2018). Failure of the bucket wheel excavator buckets, Engineering Failure Analysis, 84, 247-261.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2017.11.017, M22.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2018). From 'a priori' to 'a posteriori' static stability of the slewing superstructure of a bucket wheel excavator, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 20(2), 190-206.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2018.2.04, M22.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Savićević Sreten, Pantelić Milorad P., Milenović Ivan Lj. (2016). Basic parameters of the static stability, loads and strength of the vital parts of a bucket wheel excavator's slewing superstructure, Journal of Zhejiang University-Science A, 17(5), 353-365.
Zhejiang Univ, Hangzhou, ISSN: 1673-565X, 10.1631/jzus.A1500037, M22.

Bošnjak Srđan, Arsić Miodrag, Savićević Sreten, Milojević Goran, Arsić Dušan (2016). Fracture analysis of the pulley of a bucket wheel boom hoist system, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 18(2), 155-163.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2016.2.1, M22.

Bošnjak Srđan, Savićević Sreten, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Pantelić Milorad P. (2015). Disaster of the bucket wheel excavator caused by extreme environmental impact: Consequences, rescue and reconstruction, Engineering Failure Analysis, 56, 360-374.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2015.01.002, M22.

Arsić Miodrag A., Bošnjak Srđan, Odanović Zoran, Dunjić Momčilo, Simonović Aleksandar (2012). Analysis of the spreader track wheels premature damages, Engineering Failure Analysis, 20, 118-136.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2011.11.005, M22.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad (2012). Dynamics, failures, redesigning and environmentally friendly technologies in surface mining systems, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 12(3), 348-359.
Elsevier Urban & Partner Sp Z O O, Wroclaw, ISSN: 1644-9665, 10.1016/j.acme.2012.06.009, M22.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Zrnić Nenad, Pantelić Milorad P., Obradović Aleksandar (2010). Failure analysis and redesign of the bucket wheel excavator two-wheel bogie, Engineering Failure Analysis, 17(2), 473-485.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2009.09.007, M22.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Simonović Aleksandar, Momčilović Dejan B. (2009). Failure analysis of the end eye connection of the bucket wheel excavator portal tie-rod support, Engineering Failure Analysis, 16(3), 740-750.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2008.06.006, M22.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Zrnić Nenad, Simić Goran, Simonović Aleksandar (2009). Cracks, repair and reconstruction of bucket wheel excavator slewing platform, Engineering Failure Analysis, 16(5), 1631-1642.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2008.11.009, M22.

Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2008). Comments on "Modeling of system dynamics of a slewing flexible beam with moving payload pendulum", Mechanics Research Communications, 35(8), 622-624.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0093-6413, 10.1016/j.mechrescom.2008.05.004, M22.

Milenović Ivan Lj., Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Obradović Aleksandar (2022). Bucket wheel excavators with a kinematic breakdown system: Identification and monitoring of the basic parameters of static stability of the slewing superstructure, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 24(2), 359-370.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2022.2.17, M22.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj. (2020). The influence of incrustation and chute blockage on the dynamic behaviour of a bucket wheel excavator slewing superstructure, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 58(3), 573-584.
Polish Soc Theoretical & Applied Mechanics, Warszawa, ISSN: 1429-2955, 10.15632/jtam-pl/121942, M23.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Stefanović Aleksandar Z. (2018). The dependency of the dynamic response of a two mast bucket wheel excavator superstructure on the counterweight mass and the degree of fourier approximation of the digging resistance, Archives of Mining Sciences, 63(2), 491-509.
Polska Akad Nauk, Polish Acad Sciences, Warszawa, ISSN: 0860-7001, 10.24425/122909, M23.

Bošnjak Srđan (2015). comments on "determination and analysis of the theoretical production of a bucket wheel excavator", Archives of Mining Sciences, 60(1), 283-301.
Polish Acad Sciences, Warszawa, ISSN: 0860-7001, 10.1515/amsc-2015-0019, M23.

Rakin Marko, Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Međo Bojan (2013). Integrity assessment of bucket wheel excavator welded structures by using the single selection method, Tehnički vjesnik, 20(5), 811-816.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Jerman Boris (2013). Impact of the track wheel axles on the strength of the bucket wheel excavator two-wheel bogie, Tehnički vjesnik, 20(5), 803-810.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Dunjić Momčilo, Gnjatović Nebojša, Đorđević Miloš (2012). Redesign of the vital subsystems as a way of extending the bucket wheel excavators life, Technics Technologies Education Management, 7(4), 1620-1629.
ISSN: 1840-1503, M23.

Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan, Hoffmann K. (2010). Parameter sensitivity analysis of non-dimensional models of quayside container cranes, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 16(2), 145-160.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1387-3954, 10.1080/13873951003676534, M23.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Dragović Branislav (2009). Dynamic Response of Mobile Elevating Work Platform under Wind Excitation, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 55(2), 104-113.
ISSN: 0039-2480, M23.

Zrnić Nenad, Hoffmann K., Bošnjak Srđan (2009). Modelling of dynamic interaction between structure and trolley for mega container cranes, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 15(3), 295-311.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1387-3954, 10.1080/13873950902927675, M23.

Putić Slaviša, Bošnjak Srđan, Bošnjak Srđan (2008). Application of the residual strength degradation model to carbon-epoxy composite, Materials Science, 44(3), 446-450.
Consultants Bureau/Springer, New York, ISSN: 1068-820X, 10.1007/s11003-008-9094-y, M23.

Putić Slaviša, Stamenović Marina, Bajčeta Branislav B., Stajčić Predrag S., Bošnjak Srđan (2007). Uticaj visokih i niskih temperatura na udarna svojstva stakleno−epoksidnih kompozita, Journal of The Serbian Chemical Society, 72(7), 713-722.
Srpsko hemijsko društvo, Beograd, ISSN: 0352-5139, 10.2298/JSC0707713P, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Sedmak Simon, Vistać Brane, Savić Zoran (2019). Repair of cracks detected in cast components of vertical kaplan turbine rotor hub, Structural Integrity and Life, 19(3), 243-250.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Đorđević Miloš, Mladenović Goran, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2018). Analiza faze proizvodnje pri proceni životnog ciklusa laboratorijskog trakastog transportera, FME Transactions, 46(3), 410-417.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1803410D, M24.

Cvijović Goran M., Bošnjak Srđan (2017). Uticaj radijusa tranzicije donji pojas-rebro na lokalne napone, FME Transactions, 45(4), 543-547.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704543C, M24.

Dojčinović Marina, Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Murariu Alin, Malešević Zoranka (2017). Cavitation resistance of turbine runner blades at the hydropower plant 'djerdap', Structural Integrity and Life, 17(1), 55-60.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Arsić M., Bošnjak Srđan, Sedmak Simon, Šarkoćević Živče, Savić Zoran, Radu Dorin (2016). Determination of damage and repair methodology for the runner manhole of Kaplan turbine at the hydro power plant 'Djerdap 1', Structural Integrity and Life, 16(3), 149-153.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša (2016). The influence of geometric configuration on response of the bucket wheel excavator superstructure, FME Transactions, 44(3), 313-323.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1603313B, M24.

Sedmak Simon, Arsić M., Bošnjak Srđan, Malešević Zoranka, Savić Zoran, Radu Dorin (2016). Effect of locally damaged elbow segments on the integrity and reliability of the heating system, Structural Integrity and Life, 16(3), 167-170.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Momčilović Dejan B., Milenović Ivan Lj., Gašić Vlada (2015). Failure analysis of the mobile elevating work platform, Case Studies in Engineering Failure Analysis, 3, 80-87.
Elsevier Ltd, ISSN: 2213-2902, 10.1016/j.csefa.2015.03.005, M24.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Bošnjak Srđan, Đorđević Momčilo (2013). Problematika pokretnog opterećenja pri analizi dinamičkog ponašanja dizalica - premošćavanje jaza između teorijskih i praktičnih pristupa, FME Transactions, 41(4), 291-297.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Petković Zoran D., Simonović Aleksandar (2012). External Load Variability of Multibucket Machines for Mechanization, Equipment Manufacturing Technology, 422, 678-683.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.422.678, M24.

Cvijović Goran M., Bošnjak Srđan (2016). Uporedna analiza metoda proračuna uticaja lokalnog savijanja pojasa jednošinskih nosača dizalica, Tehnika, 71(4), 563-570.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1604563C, M51.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Đorđević Miloš (2011). Tehnička rešenja kao fundamentalni rezultati projekta iz programa tehnološkog razvoja, Tehnika, 66(1), 67-74.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, M51.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan (2011). Razmatranje uticaja pokretnog oscilatora na dinamičko ponašanje mosne dizalice, FME Transactions, 39(1), 17-24.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Arsić Miodrag, Vistać Brane, Bošnjak Srđan, Bošković Goran, Savić Zoran (2014). Guidelines for technical regulations and standardization of turbine and hydromechanical equipment during production and exploitation, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, 20(1), 1-7.
Institut IMK “14. oktobar”, Kruševac, ISSN: 0354-6829, 10.5937/IMK1401001A, M52.

Bošnjak Srđan (2010). Neki problemi dinamike i čvrstoće mašina visokih performansi, Journal of Applied Engineering Science, 8(1), 1-12.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, M52.

Радови са конференција

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Sedmak Simon, Arsić D., Savić Zoran (2018). Determination of Residual Fatigue Life of Welded Structures at Bucket-Wheel Excavators through the Use of Fracture Mechanics, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 79-84.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.014, M24.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Petković Zoran D., Milovančević Milorad (2012). Dynamic responses of mobile elevating work platform and mega container crane structures, Advanced Materials Research, 562-564, 1539-1543.
ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.562-564.1539, M24.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z., Urošević Marko (2022). Gantry Bucket Chain Stacker- Reclaimer for Crushed Gypsum, Proceedings of the XXIV International Conference MHCL’22.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-134-8, M33.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša (2020). Bucket Wheel Excavators: Balancing and Dynamic Response of the Slewing Superstructure, Proceedings of the fifth international conference “Mechanical Engineering in XXI Century” MASING 2020.
Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Stefanović Aleksandar Z., Milenović Ivan Lj. (2020). Temporary Leaning of the Gas Oil Storage Tank Structure During Bottom Sanation, 20th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI-2020.
SaTCIP, M33.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z. (2019). Validation of the number of buckets on the working device of a bucket wheel, Proceedings of the XXIII International Conference MHCL’19.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4, M33.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z., Urošević Marko (2019). Modernization and unification of the excavating devices of bucket wheel excavators SRs 2000 deployed in Serbian open pit mines, Proceedings of the XXIII International Conference MHCL’19.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4, M33.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2019). Repair methodology for the carrying structure of the rejecting drum of the bucket-wheel reclaimer stacker conveyor at coal landfill, Proceedings of the XXIII International Conference MHCL’19.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4, M33.

Gnjatović Nebojša, Pantelić Milorad, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z., Bošnjak Srđan (2017). Approaches in forensic engineering of excavating units operating on open pit mines of Serbia, Proceedings of the 42nd International scientific conference Maintenance of Machinery and Equipment (OMO 2017).
Beograd : INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA U PRIVREDI, ISBN: 978-86-84231-42-2, M33.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Mladenović Mladen, Savić Zoran (2017). Assessment of integrity and service life of the upper ring of turbine runner guide vane apparatus at hydro power plant ‘Đerdap 1’, Proceedings of the XXII International Conference MHCL’17.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-949-6, M33.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Milojević Goran (2013). Strength analysis of bucket wheel excavator’s eight wheel equalizing system, 13th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2013.
SaTCIP, ISBN: 978-86-6075-042-8, M33.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Arsić Miodrag, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2013). Buckets of the bucket wheel excavators: failures and redesign, Proceedings of the 11th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology.
Banja Luka : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐99938‐39‐46‐0, M33.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Mihajlović Vaso M., Milojević Goran (2013). Strength problems of the travelling mechanisms of the open pit machines, Proceedings of the 11th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology.
Banja Luka : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐99938‐39‐46‐0, M33.

Petković Zoran D., Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Mihajlović Vaso M., Milojević Goran (2012). Redesign of the BWE SchRs 350 bucket wheel boom, Proceedings of the XX International Conference MHCL’12.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-763-8, M33.

Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan, Gašić Vlada, Arsić Miodrag A., Petković Zoran D. (2011). Failure Analysis of the Tower Crane Counterjib, 11th International Conference on The Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 10.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 1877-7058, 10.1016/j.proeng.2011.04.370, M33.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan (2011). Appropriate Modeling of Dynamic Behavior of Quayside Container Cranes Boom Under a Moving Trolley, Vibration Problems Icovp 2011, 139, 81-86.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 0930-8989, 10.1007/978-94-007-2069-5_10, M33.

Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Gašić Vlada (2009). Analysis os Dynamic Behavior of the Bucket Wheel Excavator Boom Modeled as an Elastic Body, Proceeding of 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palić, Serbia, June 1-5, 2009.
Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: ISBN 978-86-7892-173-5, M33.

Petković Zoran, Bošnjak Srđan, Obradović Aleksandar, Matejić Predrag (1998). Influence of the Tightner Inclanation Angle of the Bucket Wheel Excavator Boom to Its Dynamic Behaviour, Proceeding of XV ECPD International Conference on Material Handling and Warehousing, Belgrade,Dec. 9.-10.1998.,.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za mehanizaciju, M33.

Jovančić Predrag, Ignjatović Dragan, Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan (2018). Анализа погонских система на багерима SRs 2000 са циљем унификације, Зборник радова XIII међународне конференције „OMC 2018“.
Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju, ISBN: 978-86-83497-25-6, M63.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Arsić Dušan, Savić Zoran (2019). Prediction of service life of components and structures of hydro power plants during the design, prototyping and service period, Proceedings of the 14th International conference on accomplishments in mechanical and industrial engineering „DEMI 2019”.
University of Banja Luka-Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-85-9.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Vistać Brane, Savić Zoran (2018). Repair of damaged surfaces at the vital section of the regulatory mechanism of the hydro turbine guide vane apparatus, VIIIth International Metallurgical Congress.
Macedonian Union of Metallurgists, ISBN: 978-608-66207-0-7.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2017). Laboratory Test Rig for Nondestructive Inspection of Steel Cord Belts, Proceedings of the 9th Triennial International Conference Heavy Machinery 2017 - HM 2017.
Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo, ISBN: 978‐86-82631‐89‐7.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2017). Resolving a Laboratory Test Rig Belt Misalignment Issue, Proceedings of the 22nd International Conference on Material Handling Constructions and Logistics MHCL 2017.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-949-6.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Međo Bojan, Mladenović M., Savić Zoran (2017). Repair of damaged surfaces of components of turbine and hydromechanical equipment through the use of cold metallization, Proceedings of the 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM 2017.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering and Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-6055-098-1.

Arsić Miodrag, Mladenović M., Bošnjak Srđan, Šarkočević Živče, Savić Zoran (2016). Утицај сегрегације неметалних укључака на интегритет цеви израђених поступком високофреквентног контактног заваривања, Зборник радова XXII Конференције о међулабораторијским испитивањима материјала.
Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala, ISBN: 978-86-911831-8-9.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Mladenović M., Minić M. (2015). Analysis of current state and integrity evaluation of the pipeline at hydro power plant "Pirot", Proceedings of the 8th International Scientific-Professional Conference Design, Production and Service of Welded Constructions and Products – SBZ 2015.
Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, ISBN: 978-953-6048-80-9.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Milovanović Nebojša, Minić M., Savić Zoran (2015). Repair of damages detected at the shaft and ventilation ring vanes of the hydroelectric generating set A2 generator at the hydro power plant ’Pirot’, Proceedings of the 8th International Scientific-Professional Conference Design, Production and Service of Welded Constructions and Products – SBZ 2015.
Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, ISBN: 978-953-6048-80-9.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Mladenović M., Savić Zoran (2015). Recommendation for a new model of the maintenance system of turbine and hydromechanical equipment at the hydro power plant Djerdap 1, Proceedings of the 6th International Symposium on Industrial Engineering – SIE 2015.
Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-7083-864-2.

Arsić Miodrag, Sedmak Aleksandar, Bošnjak Srđan, Mladenović M., Savić Zoran (2015). Selection of steels for vital structures and turbine components of the hydro power plant ’Djerdap 1’, Proceedings of TEAM 2015, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society.
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, ISBN: 978-86-7083-877-2.

Međo Bojan, Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Musraty W., Rakin Marko (2015). Stress analysis of the additional loading device of the bridge crane for weights up to 500 t, Proceedings of the 21st International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics - MHCL '15.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-863-5.

Arsić M., Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Veljović Aleksandar, Savić Zoran (2014). Analysis of current state and integrity evaluation for the supply tank of generation unit 6 of thermal power plant Nikola Tesla ”A”, Obrenovac, Advanced Materials Research, 1029, 14-19.
Trans Tech Publications Ltd, ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.1029.14.

Arsić M., Vistać Brane, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Savić Zoran (2014). Methodology for reparation of damaged sleeves and welded shield sections of guide vanes at hydropower plant DJERDAP 1, Advanced Materials Research, 1029, 8-13.
Trans Tech Publications Ltd, ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.1029.8.

Arsić Miodrag, Odanović Zoran, Bošnjak Srđan, Mladenović Mladen, Savić Zoran (2013). State Analysis and Integrity of Welded Structures of the Upper Ring of the Turbine Runner Guide Vane Apparatus of Hydroelectric Generating Set A6 on Hydro Power Plant Djerdap 1, Structural Integrity of Welded Structures, 814, 7-+.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.814.7.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Zrnić Nenad, Dunjić Momčilo, Dragović Branislav (2012). Redesign of the Bucket Wheel Excavators Substructures Based on the Comparative Stress - Strain Analysis, Advances in Metallurgical and Mining Engineering, 402, 660-+.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.402.660.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Međo Bojan, Burzić Meri, Vistać Brane, Savić Zoran (2012). Influence of loading regimes and operational environment on fatigue state of components of turbine and hydromechanical equipment at hydropower, International Conference Power Plants 2012.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-021-0.

Bošnjak Srđan, Arsić Miodrag A., Zrnić Nenad, Odanović Zoran, Đorđević Miloš (2011). Failure Analysis of the Stacker Crawler Chain Link, 11th International Conference on The Mechanical Behavior of Materials (Icm11), 10.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 1877-7058, 10.1016/j.proeng.2011.04.371.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Mihajlović Vaso M., Milojević Goran, Milenović Ivan Lj. (2011). CAD of the special car lifting device, Proceedings of 11th International Conference of Research and Development in Mechanical Industry „RaDMI 2011“, 1.
SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) Ltd., ISBN: 978-86-6075-027-5.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Milojević Goran, Mihajlović Vaso M. (2011). The Design – in Faults as a Causes of the High Performance Machines Failures, Proceedings of 7th International Triennial Conference Heavy Machinery „HM 2011“.
Faculty of Mechanical Engineering, Kraljevo, ISBN: 978-86-82631-58-3.

Поглавља у књигама

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad (2019). Spatial reduced dynamic model of a bucket wheel excavator with two masts, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Pleiades journals, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-04975-1_26.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2017). LCA of a belt conveyor and its application, Next Generation Logistics: Technologies and Applications, Scientic Monograph.
SPH – Scientific Publishing Hub, ISBN: 978-961-6948-07-4 (pdf).

Књиге

Spasić Žarko, Nedeljković Miloš, Bošnjak Srđan, Obradović Aleksandar (2003). Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu : misija na putu ka evropskoj integraciji, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-468-5.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Утицај конструкционих параметара и параметара побуде на одзив двопорталног роторног багера у ванрезонанцијској области, Небојша Гњатовић, 2016.

Истраживање утицаја локалног оптерећења точкова колица на напонска стања једношинских носача машина за механизацију, Горан Цвијовић, 2016.

Синтеза оптималне структуре реверзибилног механизма ламинатора применом аксиоматског пројектовања, Раша Андрејевић, 2013.