Срђан М. Бошњак

др Срђан М. Бошњак, редовни професор
катедра за механизацију
кабинет: 138
мејл адреса: sbosnjak@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 290; директан 3302-290

термини за пријем студената

Понедељак: 10,00-12,00

предмети

истраживачка област

Механика рударских и грађевинских машина

образовање, стручна спрема

Дипломирани машински инжењер: 1985, Универзитет у Београду-Машински факултет Магистар техничких наука: 1991, Универзитет у Београду-Машински факултет Доктор техничких наука: 1995, Универзитет у Београду-Машински факултет

публикације, признања, награде

Публиковао један универзитетски уџбеник, 66 радова у научним часописима међународног значаја (36 у часописима са SCI листе), 37 радова у научним часописима националног значаја, саопштио и публиковао 85 радова на међународним и 35 радова на националним научним скуповима, публиково једно поглавље у монографији међународног и пет поглавља у монографијама националног значаја, реализовао 35 техничких решења. Награде: • Теслина награда за врхунско инжењерско техничко-технолошко остварење (2011); • Годишња награда Инжењерске коморе Србије за изузетно остварење у струци (2009); • Шест Годишњих награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење (2002, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012); • Годишња награда Привредне коморе Београда за дипломски рад (1985); • Две златне медаље са ликом Николе Тесле на Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна (2009, 2010); • Сребрна медаља са ликом Николе Тесле на Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна (2011).

чланства у научним и стручним организацијама

Редовни члан Академије инжењрских наука Србије Члан Српског друштва за механику Члан Инжењерске коморе Србије