Зорица А. Вељковић

др Зорица А. Вељковић, ванредни професор
катедра за индустријско инжењерство
кабинет: 419
мејл адреса: zveljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 318; директан 3302-318

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Taguchi methods, Design of experiments

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж 1991. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр. 1997. Машински факултет Универзитата у Београду, др 2005.

публикације, признања, награде

Два уџбеника из кванитативних метода, Монографија, радови на међународним и националним скуповима, пројекти финансирани од стране министарства за науку, међународни пројекти

чланства у научним и стручним организацијама

ЕNBIS - European Network for Business and Indusrial Statistics