Изборни предмети на информационим технологијама у машинству

1.3

1.6

3.3

5.2

5.5

5.6

6.2

6.5

6.6