Часлав Б. Митровић

др Часлав Б. Митровић, редовни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: Аеротунел
мејл адреса: cmitrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 242; директан 3302-242

лична веб презентација

термини за пријем студената

Четвртак 12-14 часова

предмети

C/C++
Internet ствари
WEB пројектовање у машинству
WEB пројектовање у машинству
Аеродинамика
Аеродинамика великих брзина
Аеродинамика ротора хеликоптера
Аеродинамичке конструкције
Алгоритми и структуре података
Ваздухопловни пропулзори
Виртуелна реалност
Дигитална форензика
Динамика лета
Дистрибуирани системи у машинству
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Ексквизиција података у машинству
Експериментална аеродинамика
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Аеродинамика
Завршни предмет - Аеродинамичке конструкције
Завршни предмет - Информациона интеграција пословних функција
Завршни предмет - Механика лета
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Пројектовање база података
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Завршни рад - WEB пројектовање у машинству
Завршни рад - Софтверско инжењерство
Информациона интеграција пословних функција
Квантитативне методе истраживања у ваздухопловству
Механика лета
Нумеричке методе прорачуна континуалних средина
Објектно оријентисана парадигма
Одабрана поглавља из пропулзије
Одржавање летелица
Оперативни системи мехатронике
Основе WEB пројектовања
Основе техничке комуникације
Основи аеротехнике
Перформансе летелица
Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова
Посебни алгоритми мехатронике
Примењена аеродинамика
Пројектовање база података
Пројектовање инжењерског софтвера
Рачунарске мреже
Рачунарско моделирање у машинству
Софтверско инжењерство
Софтверско инжењерство
Стручна пракса Б
Стручна пракса М - МИТ
Теорија израчунљивости
Управљање пројектом и ваздухопловни прописи

истраживачка област

Ваздухопловство; Аеродинамика, Аеродинамика ротора хеликоптера; Експериментална аеродинамика; Пројектовање ветрогенератора; Механика лета, Динамика лета; Пројектовање и испитивање ваздухопловних конструкција; Квантитативне методе истраживања у ваздухопловству, Ваздухопловни прописи, итд.

образовање, стручна спрема

дипл.инж., Машински Факултет Универзитета у Београду, 1984. мr, Машински Факултет Универзитета у Београду, 1991. др, Машински Факултет Универзитета у Београду, 1997.

публикације, признања, награде

Преко 150 домаћих и међународних научно стручних радова, три поглавља у међународним издањима, једна монографска књига, два уџбеника.

чланства у научним и стручним организацијама

ICAS - International Council of Aeronautical Sciences , AIAA - American Institut of Aeronautics and Astronautics, DOTS Друштво одржавалаца техничких система, EFNMS - Europion Federation of National Maintenance Societies, ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, АФМФ – Алумни фондација Машинског факултета