Инжењерство биотехничких система

Носиоц модула Инжењерство биотехничких система (ИБС) је Катедра за Пољопривредно машинство. На модулу се едукује високостручни кадар за пројектовање, конструисање, испитивање, експлоатацију и одржавање самоходних и прикључних пољопривредних машина и трактора, уређаја, опреме, постројења и технолошких линија за производњу и прераду хране. Оправданост постојања профила се потврђује стратешким значајем и потенцијалима наше земље, а могућност запошљавања великим бројем произвођача и корисника пољопривредних машина, постројења, уређаја и опреме у Београду, Србији и свету од Америке до Аустралије, где данас раде дипломирани инжењери овог профила.

Делатност профила је:

1. Образовање и стручно усавршавање у области инжењерства биосистема, на свим нивоима почев од основних академских студија, мастер академских студија и докторских студија, преко симпозијума, семинара, специјализованих и иновационих курсева,итд …

2. Научноистраживачки рад који се обавља у одговарајућим лабораторијама Центра за нове технологије у пољопривредном машинству, те у оквиру пројеката које суфинансира Министарство за просвету и науку

3. Трансвер научноистраживачког рада у пракси, кроз израду студија, идејних и главних пројеката, развој и освајање нових решења, издавање атеста и потврда о квалитету производа, израда експертиза, вештачења, итд.

4. Испитивање машина, уређаја,опреме и постројења.

Наставни план модула за Инжењерство биотехничких система

Изборни предмети модула