Инжењерска графика и мехатроника (ИГМ)

Од школске 2023/2024. године на студијском програму Мастер академске студије – Машинско инжењерство у понуди је нови модул Инжењерска графика и мехатроника (ИГМ).

Наставни план модула Инжењерска графика и мехатроника (ИГМ)

ИГМ Инжењерска графика и мехатроника
1.1.5 обавезни предмет Конструктивна обрада кривих и површи
1.2.5 обавезни предмет Конструктивна геометрија и графика М
1.3.5 препоручени изборни предмети - Механика М
- Механика флуида М
1.4.5 препоручени изборни предмети - Мехатроника
- Термодинамика М
1.5.5 препоручени изборни предмети - Елементи машина за механизацију
- Електричне машине
- Практикум из основа конструисања
2.1.5 обавезни предмет Инжењерска дијагностика
2.2.5 обавезни предмет Основе анализе и синтезе механизама
2.3.5 обавезни предмет Примењена мехатроника
2.4.5 препоручени изборни предмети - Адитивне производне технологије
- Дистрибуирани системи у машинству
- Теорија осцилација
2.5.5 препоручени изборни предмети - Пројектовање логистичко-дистрибутивних система
- Компјутерска симулација у аутоматизацији производње
- Пројектовање елемената спојева
3.1.5 обавезни предмет Инжењерска графика и симулације
3.2.5 обавезни предмет Примена виртуелне и проширене реалности у машинству
3.3.5 обавезни предмет Естетика 3д моделирања
3.4.5 препоручени изборни предмети - Хибридни технички системи
- Технички прописи и стандарди
- Техно-економска анализа и управљање пројектима
3.5.5 препоручени изборни предмети - Пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
- Соларна енергија
- Технички прописи + Сушаре
4.1 обавезни предмет Стручна пракса М – ИГМ
4.3 обавезни предмет Предмет мастер рада
4.4 обавезни предмет Мастер (M.Sc.) рад

Описе обавезних предмета можете погледати овде.

Прехрамбено машинство

Наставни план модула Прехрамбено машинство

Изборни предмети модула Прехрамбено машинство